Placering för det föreslagna trähuset, markerad med ett x.

Den norskägda byggaktören Stockholm Wood Tower AB vill bygga ett trähus i 40 våningar i Kista, framgår i ett förslag till beslut som ska behandlas i Exploateringsnämnden den 19 oktober.

Byggnaden som föreslås att byggas i Kista i ett utlåtande av Exploateringskontoret den 25 september är avsedd att bli 140 meter hög och inrymma upp till 2 000 arbetsplatser. På den i förslaget direktanvisade marken mellan Kistamässan och E4:an finns i dag en parkering.

Bakom den ansökan som inkom i april 2023 står det norska bolaget AB Invest A/S, vilket tidigare byggt flertalet hotell, varav exempelvis Victoria Tower i samma kvarter samt Clarion Hotel Sign inne i Stockholm. Bolaget ägs av den norske miljardären Arthur Buchardt.

Annons:

I sitt förslag till beslut formulerar Exploateringskontoret bland annat att ”Exploateringsnämnden anvisar mark för kontor inom fastigheten Akalla 4:1 till Stockholm Wood Tower AB och ger exploateringskontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal enligt förslag i utlåtandet”.

I tjänsteutlåtandet står till exempel att stadsbyggnadskontoret tagit del av och är positiva till en träbyggnation med kontor. I samma skrivelse betraktas en möjlig utbyggnad till och med som ”början på utvecklingen av en ny obebyggd del av Kista, där staden i tidigare studier identifierat möjlig bebyggelse. Att byggnaden är i trä är också ett välkommet bidrag till stadens miljöarbete.”

Som utlåtandet lyder nu är det inte omöjligt att byggnaden även kan komma att inrymma framtida hotellverksamhet, men innan eventuell byggnation sätts igång måste ny detaljplan till. Dess utformning och innehåll behöver först prövas i planprocessen.

David Johansson

Källor: Stockholms stad, Fastighetsvärlden

Print Friendly, PDF & Email