Mycket folk på nämndmötet i Husby.
Bild: Kerstin Gustafsson Figueroa

När Järva stadsdelsnämnd hade möte i Folkets Husby handlade flera av frågorna, både från allmänheten och på nämndens dagordning, om den eritreanska kulturfestivalens vara eller icke-vara.
– Vi jobbar för att de eritreanska kyrkorna ska mista sina pengar, sade liberalernas Åsa Nilsson Söderström under dagordningens sista punkt.

De åhörare som satt kvar i salen skruvade på sig i sina stolar. Nämndledamoten Åsa Nilsson Söderströms utspel hade föregåtts av en lång diskussion kring den skrivelse som vice ordförande Ole-Jörgen Persson, M, lämnat in bara timmar före nämndmötet. I den uppmanades nämnden att på förhand uttala sig om att staden ej ska upplåta mark till festivalen. Trafikkontoret brukar, inför tillståndsprövning av Polismyndigheten, inhämta synpunkter från stadsdelen. Nämndens ordförande Rashid Mohammed, V, och andre vice ordförande Elvir Kazinic, S, undrade varför Ole-Jörgen Persson ville ändra på delegationsordningen. Om de vill ändra på något borde de istället prata med sina partikollegor i regeringen.
– Vi jobbar på alla nivåer, lita på det, sade Åsa Nilsson Söderström.

Skrivelsen avslogs av nämnden.

Annons:

Under den dryga timme som allmänhetens frågestund varade togs en rad frågor upp. En av de tidiga frågorna, ställd av Avram Lazaridis, handlade om socialförvaltningens rapport som visat att funktionshindrade i Järva får flest avslag på ledsagning i staden.

Ingrid Brännström, avdelningschef för äldreomsorg, funktionsnedsättning och socialpsykiatri i Järva svarade:
– Jag hänvisar till budgetaktiviteten, där det är ledsagarservice och inte personlig assistans som avses. Den siffra du tar upp gäller delavslagen som visas, inte hela anslagen, sade hon.

Vad händer med dem som representerar oss, bor de i området?

Även flera av de senaste månadernas medborgarförslag lyftes, bland annat om utegymmet på Husby gård.
– Angående utegymmet kommer det även att vara anpassat för personer med olika funktionshinder, sade stadsdelsdirektören Victoria Callenmark.

Mohamed Hagi Farah tackade för ordet och önskade god ramadan till alla som fastar.
– Ramadan är inte bara en tid för fasta utan också för att tänka. Jag tänker på att Victoriahem vill att vi ska betala för vatten, den stoppade läxhjälpen i Rinkeby – vad händer med dem som representerar oss, bor de i området? Och nu har det kommit en rapport om att vi vill ha visitationszoner, vem säger det? Vi vill att ni politiker representerar oss.

Arne Johansson, representant för Norra Järva stadsdelsråd, höll med. De boende vill ej ha visitationszoner, eller betala för vattnet.
– Angående vårt andra medborgarförslag, kvinnosimmet på Husbybadet, det skulle komma i gång nu i februari-mars, jag har inte sett att det har det, sade han.
– Vi kommer att ha ett antal prova-på-aktiviteter under våren, men sedan kommer den formella starten att ske i september. Kvinnoföreningar och föreningar med kvinnosektioner kommer att erbjudas det, svarade Victoria Callenmark.

Tenstabon Björn Mattsson fanns också på plats för att ställa en fråga om sammanläggningen 2023.
– Min fråga gäller om domar i förvaltningsrätten och stadsdelen. Vad sker med juridiska domar och överenskommelser mellan stadsdelen och medborgare när en sammanslagning ägt rum, hävs de? Kan man göra medborgare rättslösa på det sättet?
– En sådan här organisatorisk förändring ska inte innebära rättsosäkerhet för medborgaren. Vi kan ta och prata om det efter, svarade Victoria Callenmark.

Har ni haft möte med den förening som anordnar eritreanska festivalen?

Störst fråga under allmänhetens stund var obestridligt den kring den eritreanska festivalen. Flera åhörare gav personliga exempel på vad den betytt genom åren, en kvinna uttryckte oro.
– När jag pratar med mina barn nu och får höra att festivalen inte får vara kvar, var ska jag kunna visa att jag är eritrean och svensk? Nu när jag sitter här skakar jag, vilken kultur ska mina barn ha? Vi har ingen plats i det svenska samhället.

– Mitt namn är Henok. Jag undrar om ni har haft möte med den förening som anordnar eritreanska festivalen i Järva? På vilket underlag har beslutet fattats, varför har inte föreningen tagit del av det? Vilka är de minoriteter som ni moderater och liberaler planerar att attackera nu?

Ordförande Rashid Mohammed menade att de möter många föreningar men att beslutet inte tas av stadsdelsnämnden.

bild på publik och en man som ställer frågor på nämndmöte
Henok ställer frågor under frågestunden.

– Jag i egenskap av representant för stadsdelsförvaltningen är öppen för att ha fortsatt kontakt med alla föreningar, sade Victoria Callenmark.
– Det är ganska väntat att frågan kom. Staden har fastslagit att Eggeby gårds lokaler inte ska hyras ut för festivalen. Jag tycker att det är rätt beslut. Däremot har man inte sagt att de inte får låna mark. Det är inte en mänsklig rättighet att arrangera festivaler på stadens mark, det är vad vi har sagt och det står jag fast vid, sade Ole-Jörgen Persson.

En äldre man satte ord på en av de komplexa känslor som mötet rört upp.
– Jag upplever att den eritreanska föreningen har blivit etniskt diskriminerad, sade han.

Här finns protokollet från torsdagens nämndmöte.

David Johansson

Print Friendly, PDF & Email