Järvaveckans rapport Gängbrottsligheten och hur den kan bekämpas visar att de boende i ”utsatta områden” vill ha hårdare straff, mer kameraövervakning och har inget emot visitationszoner.
Samtidigt med rapporten verkar Moderaterna starta en kampanj på samma tema. Är det de som betalar dina undersökningar, Ahmed
?

Den ena undersökningen avlöser den andra nu. Förra året kom rapporten om synen på etablerade medier, Perspektiv: Nyhetsmedia. Där konstaterades att det finns ”högt medieförtroende bland både boende i utsatta områden och den svenska allmänheten”. Undersökningen bestod av 1008 telefon- och webbintervjuer med boende i någon av de 60 mest utsatta områdena i landet. Hur många som svarat i Järva framgår inte, men svarsfrekvensen för mätningen var 11 procent.

När Folkets Husby gjorde sin trygghetsundersökning 2020 hade etablerade medier det absolut lägsta förtroendet. Bland de 715 respondenterna var 82 procent kritiska till traditionella mediers rapportering om deras bostadsområde. Inte ens socialtjänsten, Polisen eller ordningsvakterna fick lika dåliga siffror.

Annons:

Om de sex procenten drar Järvaveckan och Moderaterna sina slutsatser

Järvaveckans rapport om kriminaliteten, Gängbrottsligheten och hur den kan bekämpas, kom nu i mars. Den visade att personer i utsatta områden med utländsk bakgrund vill ha längre straff, visitationszoner och mer kameraövervakning än deras svenska grannar.

Av 23 374 tillfrågade har 3282 svarat, vilket innebär en svarsfrekvens på 14 procent. Men det är bara 6 procent av dem som bor i utsatta områden och har utländsk bakgrund. Det är inte många, men om de sex procenten drar Järvaveckan och Moderaterna sina generaliserade slutsatser.

Den senaste rapporten, Försvarsvilja och förtroende för Försvarsmakten, handlar om just försvarsviljan. Den rapporten visar att invånare med utlandsfödda föräldrar är mer villiga att slåss för Sverige än övriga befolkningen. Hela 51 procent av de 3300 personer som bor i utsatta områden är ”mycket eller ganska villiga att strida för Sverige och riskera sitt liv”. Många av dem som en gång flytt från krig i sina forna hemländer, är nu beredda att gå ut i krig?

Är det så här verkligheten ser ut?

Är det så här verkligheten ser ut? Samtliga resultat från Järvaveckans rapporter går helt i linje med Tidöpartiernas politik. Det känns orkestrerat på något vis. Vilka är det som svarar på enkäterna? Vilka är de sex procenten med utländsk bakgrund som vill ha ”hårdare tag” och tycker att visitationszoner är lösningen? Vad tycker alla andra?

Hade vi lika mycket pengar som Stiftelsen The Global Village skulle vi beställa en egen undersökning.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email