Människor på ett torg, fotograferade ovanifrån.
Bild: Timon Studler/ Unsplash

Ny rapport från socialförvaltningen visar att Järvaborna får flest avslag när det kommer till beslut om hjälp och stöd för människor med funktionsnedsättning.

Under 2023 samlade socialnämnden och stadsdelsnämnderna in statistik över antal ansökningar, beslut och avslag vad gäller ledsagning, ledsagarservice samt assistans av kontaktperson. Detta för att säkerställa jämställdheten i staden och totalt kom det in 1398 ansökningar varav 963 var riktade mot ledsagning och ledsagarservice, och 435 ämnade för kontaktperson. Av det totala antalet beslut inom Stockholms stad var 79 procent bifall, 13 procent delavslag och 8 procent avslag

Datainsamlingen visar bland annat att andelen bifallsbeslut som tagits skiljer sig åt beroende på vilken stadsdel man bor i. Bland elva stadsdelsnämnder i Stockholm stad framgår det att Järva på ett märkbart sätt avviker från de övriga i staden med 52 procent andel delavslag. I denna kategori ligger Skärholmen närmast med 30 procent delavslag.

Annons:

Det faktum att man bor i familjer i dessa områden kan vara av betydelse

Anledningen till att besluten sett olika ut mellan stadsdelsnämnderna kan inte socialförvaltningen förklara. Anna Quarnström, som är förbundsjurist på Synskadades Riksförbund och ordförande i Funktionsrätt Stockholm stad, tror dock att det kan finnas flera anledningar.

– En orsak kan handla om hur socialtjänstlagens paragraf om bistånd ser ut. Det kan även röra sig om hur många timmar personen i fråga ansöker om, och möjligen att socialförvaltningen i Järva är strängare, säger hon.

Anna Quarnström har själv erfarenhet av att arbeta med liknande uppdrag.
– Utifrån de ärenden jag själv har haft, handlar det om att många som ansöker har familjemedlemmar som de bor med. Då brukar man få avslag med hänvisning till att det ska tillgodoses i hushållsgemenskapen. Jag tror, att det faktum att man bor i familjer i dessa områden kan vara av betydelse.

Resultatet av alla ansökningar, beslut och avslag kring ledsagning, ledsagarservice och biträde av kontaktperson, kommer under våren att handläggas i chefsnätverken för att säkerställa jämställdheten i staden, skriver socialförvaltningen i sin rapport.

Suleiman Ibrahim

Print Friendly, PDF & Email