Byggnaden Husbybadet utifrån.

Upplägget kommer vara samma som på Tenstabadet och erbjuda simlektioner för kvinnor och flickor. Enligt Järva stadsdelsförvaltning kommer verksamheten att dra i gång under 2024.  

Snart kommer kvinnosim att erbjudas på Husbybadet precis som på Tenstabadet. Det beslutades på stadsdelsnämndens sammanträde den 25 januari. Startdatum för kvinnosimmet är ännu inte bestämt men det beräknas komma i gång under året. Stads- och idrottsförvaltningen håller just nu på att sy ihop en lösning för att kunna starta i gång så snart som möjligt. Det meddelar Victoria Callenmark, stadsdelsdirektör för Järva stadsförvaltning, i ett mejl. 

Nämnden tog den 19 september i fjol emot ett medborgarförslag om att öppna upp Husbybadet för endast kvinnor och flickor under vissa tider. Enligt förslaget önskar man skapa en lugn och trygg miljö då kvinnor ska kunna lära sig grunderna i simning eller motionera i mindre grupper. 

Annons:

Under kvinnosimmet kommer endast kvinnliga ledare och personal vara på plats

Kvinnosim arrangeras redan på Tenstabadet av Järva stadsdelsförvaltning, idrottsförvaltningen, simsällskapet Järva Crocodiles och lokala kvinnoföreningar i Tensta. På Tenstabadet erbjuds kvinnosim varje onsdag mellan 15:30-17:30. Här har aktiviteterna blivit så pass populära att man i vår startar ytterligare två nya grupper om 20 personer vardera. Under onsdagarna hålls även två gruppträningstillfällen för vattengympa och bokning sker på simhallens hemsida. 

Kvinnosimmet i Husby kommer, precis som i Tensta, att vara föreningsbundet och drivas av lokala kvinnoföreningar, en simförening och idrottsförvaltningen. I Husby kommer man att börja med simlektionerna i samma omfattning som i Tensta. 

– Det kan innebära livsfara att inte kunna simma. Därför är det så viktigt att fler kvinnor som inte fått chans att lära sig det tidigare, nu kan börja på den här simkursen. En viktig sak är också att det inte ska kosta så mycket, säger Rashid Mohammed, V, ordförande i Järva stadsdelsnämnd, till Mitt i Järva. 

Under kvinnosimmet kommer endast kvinnliga ledare och kvinnlig personal att vara på plats i simhallen. Kostnaden för simlektionerna är 100 kronor per tillfälle för deltagarna som är medlemmar i någon av kvinnoföreningarna i Järva. Stadsdelsförvaltningen ansvarar för att samordna verksamheten och bekostar ledarna från de lokala föreningarnas arvode som hjälper till med det praktiska. Stadsdelens idrottsförvaltning bistår med simlärare och simföreningen bokar bassängen. 

Niki Blomberg

Print Friendly, PDF & Email