Sänk hyrorna!

Hyresförhandlingarna pågår i Stockholm, så vems sida står de kommunala bolagen på? erinrar Ort till Ort i insändaren.

Nu finns vackra vykort från orten

Skicka ett vykort istället för ett sms, eller sätt upp alla de vackra vykorten från blåa linjen på kylskåpsdörren.

Festivalen erbjöd något för alla, stora som små

Husbyrådet hade för första gången varit med för att påverka innehållet i årets Husbyfestival som hölls på lördagen.

Stor risk att arbetare utnyttjas av kommunala bolag

Studenter från JMK har gjort en kartläggning av vilka företag de kommunala fastighetsbolagen i Järva anlitar.

Hela Husby blir en konstsalong

På Husby konstsalong visas tavlor och skulpturer av över 250 konstnärer från Järva och hela Sverige.

Sopberget på Bussenhusvägen växer

Svenska Bostäders hyresgäster i Tensta har klagat förgäves på sophanteringen under flera veckor.

Ska Oslogatans hyresgäster nekas likvärdiga renoveringar?

Fortfarande gäller Järva-avtalet, men Svenska Bostäder verkar glömma den underhållsskuld som finns till hyresgästerna.

De protesterar mot Svenska Bostäders nya renoveringar

Nu ska resten av Oslogatans lägenheter renoveras, och renoveringen är nödvändig men riskerar att bli långvarig.

Hyresförhandlingarna är klara – ”Förskräckligt dåligt”

Nu höjs hyrorna i Stockholm. I den lokala Hyresgästföreningen är missnöjet stort.

Ser vi varann när vi rusar till tunnelbanan?

Inga Harnesk kan berätta hur det var på Järva när hon flyttade dit, vad som hände sedan och vad hon hoppas på för framtiden.