flygbild över rinkeby
Foto: Alexander Assal

Miljöförvaltningen har under de två senaste åren granskat 600 bostäder i 68 hyreshus, och hälften av dem finns i Järva. Rapporten visar att 66 av 68 hyreshus har problem med ventilation, fukt och mögel.

Fastigheterna som inspekterades i Järva ägs av såväl privata fastighetsbolag, som Victoriahem och SBB, och allmännyttan som Svenska Bostäder och Familjebostäder.

Miljöförvaltningen har vidare valt att titta närmare på hyreshusens ålder, och 84 procent av husen har problem med ventilation, 56 procent med fukt, 24 procent med temperatur på tappvarmvatten och 7 procent har problem med skadedjur. I sin rapport nämner även miljöförvaltningen att flera typer av brister kan finnas i samma hyreshus.

Annons:

Arbetet med riktad bostadstillsyn är något som miljöförvaltningen ägnat sig åt i Stockholm stad sedan 2016. Myndigheten har i sitt arbete valt att utgå från de hyreshus som de bedömt ha störst risk för problem med inomhusmiljön. Miljöförvaltningen menar att avsikten med riktad bostadstillsyn är att bidra till hållbara bostadsområden med särskilt fokus på socioekonomiska utsatta områden.

Utifrån de resultat som miljöförvaltningens bostadstillsyn visat under 2022 och 2023, ser myndigheten ett fortsatt behov av detta arbete i socioekonomiskt försummade områden. De områdena som omfattas av denna tillsyn, grundar sig på Polisens tolkning av socioekonomiska utsatta områden 2021.

Suleiman Ibrahim
Bild: Alexander Assal

Källa: Miljöförvaltningen

Print Friendly, PDF & Email