Svenska Bostäders skylt på en husfasad.

Nu är 2024 års hyror klara för Svenska Bostäder i Stockholms stad, rapporterar Hyresgästföreningen. Överenskommelsen är ett tvåårigt avtal och innebär att Svenska Bostäder höjer hyrorna med i genomsnitt 4,99 procent från första januari 2024, samt med 4,69 procent från första januari 2025. Överenskommelsen berör cirka 28 000 lägenheter.

Tidigare i december efter två månaders förhandling valde de tre stora allmännyttiga bostadsbolagen Svenska Bostäder, Familjebostäder och Stockholmshem i Stockholms stad att lämna förhandlingarna med Hyresgästföreningen efter att ha begärt 7,8 procent i hyreshöjning för 2024.

Ärendet gick då vidare till Hyresmarknadskommittén. Nu har Hyresgästföreningen ändå genom förhandling kunnat enas med Svenska Bostäder om nytt avtal som gäller två år. Detta avtal ligger lägre än Hyresmarknadskommitténs rekommendation på 5,3 procent från 1 januari.

Annons:

Svenska Bostäder har lovat att alla som vill kan få en avbetalningsplan på den retroaktiva delen av hyran. Så hyresgästerna uppmanas att snarast ta kontakt med Svenska Bostäder, annars tas hela retroaktiviteten ut på hyran i mars.

Källa: Förhandlingsenheten Region Stockholm

Print Friendly, PDF & Email