Ljusning för Järva, trots allt

I många områden har den kriminella påverkan stagnerat, trots hög problemnivå generellt, skriver polisen i sin rapport.

Polishusets reception i Rinkeby har öppnat

Receptionen i Rinkebys polishus är nu öppen två eftermiddagar i veckan för anmälningar och olika ärenden.

En granskning som svensk polis behöver

Stefan Holgerssons senaste rapport om polisens utmaningar borde vara obligatorisk för alla journalister, skriver Anders Cardell.

”Vi anmäler både Paludan och Polisen”

De båda V-politikerna Hashim Jama Mohammed och Daniel Riazat har idag anmält Rasmus Paludan för hets mot folkgrupp. – Och vi kommer också göra en JO-anmälan mot Polismyndigheten för att de har gett honom tillstånd.

Polisen: Därför har det inte skjutits i Järva på fem månader

Det har inte skjutits i Järva på fem månader. Polisen vittnar om ett dämpat läge som beror på flera olika faktorer. – Konfliktläget finns fortfarande kvar i Järva, men fler frihetsberövade, förstärkning och ett nytt förebyggande arbetssätt har lett till en förbättrad lägesbild, säger Anders Djurestad, biträdande chef på polishuset i Rinkeby.

Polisens rädsla för media får allvarliga konsekvenser

Polismyndigheten är så icke-transparent att det hotar demokratin. Det anser journalister som intervjuats i en ny forskningsrapport. – Jag har läst rapporten och tycker den var jätteintressant. Mycket hade jag inte ägnat en tanke åt tidigare, säger Anders Djurestad, biträdande lokalpolisområdeschef Järva.

Mikael Damberg (S) svarar om åtgärder mot polisiärt övervåld

Till följd av det våldsamma ingripandet av polis i Rinkeby, ställde Anders Österberg, riksdagsledamot (S), en skriftlig fråga till Mikael Damberg (S) om vilka åtgärder inrikesministern har vidtagit för att minska risken för övervåld vid polisens insatser, och vilka ytterligare åtgärder han planerar att vidta. Nu svarar Mikael Damberg på brevet.

Stopp för fler ordningsvakter i Järva

Politikerna vill ha ordningsvakter på fler platser i Järva men nu har polisen sagt nej. Polismyndigheten anser att det varken finns rättsliga förutsättningar eller ett särskilt behov av fler vakter.

Polisen satsar på mångfald

Människor med annat etniskt ursprung är underrepresenterade i poliskåren idag. Därför har polisen i Stockholms län dragit igång ett arbete för att öka mångfalden inom Polismyndigheten.