Samverkansmöte med föräldrar, skolan, socialförvaltningen, polisen, Stockholms stad med flera i maj 2023.

Enligt polisens bedömning är Rinkeby, Tensta och Husby fortfarande särskilt utsatta områden, även om situationen i båda områdena har förbättrats. Det konstaterar polismyndigheten sedan de har granskat vad som hänt i polisregion Stockholms områden mellan maj 2021 och mars 2023.

Lägesbilden över kriminalitetens påverkan på lokalsamhället är komplex. Den används som ett verktyg för polismyndigheten att styra resurser till de områden där de behövs bäst. Att öka förutsättningarna för samarbete med civilsamhällets aktörer är centralt. I ett starkt och tryggt bostadsområde motverkas nyrekryteringen av unga in i kriminalitet, och förutsättningarna för till exempel öppen droghandel försvinner.

Två områden som tidigare bedömts vara särskilt utsatta har försvunnit från listan. För Järva kan en ljusning skönjas. Både Rinkeby/Tensta och Husby finns kvar under den benämningen, men lägesbilden visar att förbättring har skett. 

Annons:

26 utsatta områden i polisregion Stockholm 2023 (2021 var antalet 28 stycken):

Utsatta områden (antalet sjönk från 17 till 15, jämfört med 2021):
Vårby, Huddinge (förbättring i området)
Grantorp/ Visättra, Huddinge (förbättring i området)
Brandbergen, Haninge (liknande situation som 2021)
Bredäng, Stockholm (liknande situation som 2021)
Finnsta, Upplands Bro (liknande situation som 2021)
Fisksätra, Nacka (liknande situation som 2021)
Hagsätra/Rågsved, Stockholm (liknande situation som 2021)
Hässelby/Vällingby, Stockholm (liknande situation som 2021)
Saltskog, Södertälje (ny)
Sångvägen, Järfälla (liknande situation som 2021)
Hagalund, Solna (ny, försämring i området)
Vårberg, Stockholm (försämring i området)
Jordbro, Haninge (försämring i området)
Skogås, Huddinge (försämring i området)
Storvreten, Tumba (försämring i området)

Riskområden (antalet sjönk från 5 till 4, jämfört med 2021):
Fornhöjden, Södertälje (liknande situation som 2021)
Sigtuna/ Valsta, Sollentuna (liknande situation som 2021)
Rissne/Hallonbergen, Sundbyberg (liknande situation som 2021)
Tureberg, Sollentuna (försämring i området)

Särskilt utsatta områden (antalet ökade från 6 till 7, jämfört med 2021):
Rinkeby/Tensta, Stockholm (förbättring i området)
Husby, Stockholm (förbättring i området)
Hallunda/Norsborg, Botkyrka (liknande situation som 2021)
Alby, Botkyrka (liknande situation som 2021)
Ronna/Geneta/Lina, Södertälje (liknande situation som 2021)
Hovsjö, Södertälje (ny)
Fittja, Botkyrka (försämring i området)


Annika Skarf

Källa: Polisens hemsida

Print Friendly, PDF & Email