Anders Djurestad

Det har inte skjutits i Järva på fem månader. Polisen vittnar om ett dämpat läge som beror på flera olika faktorer.
– Konfliktläget finns fortfarande kvar i Järva, men fler frihetsberövade, förstärkning och ett nytt förebyggande arbetssätt har lett till en förbättrad lägesbild, säger Anders Djurestad, biträdande chef på polishuset i Rinkeby.

Sedan 2018 har närmare 170 dödsskjutningar ägt rum i Sverige och 17 av dem har skett i Järvaområdet. Nio av dessa 17 mord inträffade under förra året, men sedan augusti 2021 har varken skjutningar eller dödskjutningar ägt rum i Järva.

Anders Djurestad, biträdande chef på polishuset i Rinkeby, menar att dämpningen beror på flera olika faktorer. I höstas påpekade han att många yrkeskriminella just nu sitter frihetsberövade.

Annons:
Annons:

– Sedan maj 2021, när Husbymordet skedde, har vi haft framgång i många mordutredningar där vi har frihetsberövat många personer. Det handlar om omkring 15 frihetsberövade i Järva, säger han.

I veckan kom också besked om flera domar mot personer inom den kriminella miljön i Järva. I ett av fallen handlar det om fem personer som har dömts till totalt nio år och tio månaders fängelse för grova vapenbrott under våren och hösten 2021 i Rinkeby, Tensta och Hjulsta.

I de andra fallen handlar det om sex personer som dömts till totalt 31 år och fyra månaders fängelse i två fall av människorov. Det var i augusti förra året som två människorov inträffade i Kista och i Spånga, händelserna är dock inte kopplade till varandra.

Vi ska bli fler medarbetare fram till januari 2025

Sammantaget är det elva personer som dömts till totalt 40 år och nio månaders fängelse. Anders Djurestad menar att detta är en viktig anledning till det rådande lugnet som vi just nu ser i Järvaområdet.

– Vi har, utifrån tre fall av mord och mordförsök förra året, flera yrkeskriminella som sitter inne. Sedan har vi, kopplat till dessa ärenden, också en vapenhärva och en narkotikahärva som lett till att ytterligare personer har gripits.

– Jag kan inte säga en exakt siffra, och den pendlar lite, men det är åtskilligt fler yrkeskriminella från Järva som idag sitter frihetsberövade för grova brott, och det har gjort att lägesbilden i området är väldigt dämpad, säger han.

Han förklarar vidare att det även inom polisen i Järva i dagsläget är mycket lugnare. Det beror på att polisen i Järva har fått en nationell förstärkning med poliser från hela landet.

– Vi har inte haft en nätverksskjutning sedan den sista augusti 2021. Och sedan den 17 januari i år har vi fått förstärkning, och den kommer att pågå länge. Vi har en ambition att växa i Järva och bli fler medarbetare fram till januari 2025, och polismyndigheten på nationell nivå vill att vi ska påskynda den processen.

Vi har en mycket högre närvaro ute och därför haft framgång i olika ärenden

Däremot påpekar han att den här resursförstärkningen inte är en insats, det handlar alltså inte om jättemånga poliser som ska punktarbeta i Järva, utan det handlar snarare om en linjeförstärkning som ska förstärka polisens ordinarie vardagliga arbete.

– Detta innebär att vi har en mycket högre närvaro ute och därför haft framgång i olika ärenden. Vi ser en stor skillnad, säger Anders Djurestad.

Han pekar också på ett förändrat arbetssätt. Polisen i Järva har under ett och halvt års tid arbetat mycket med hur de ska styra sin verksamhet.

– Jag och Maria Sundström, lokalpolischef i Rinkeby, sjösatte ju ett så kallat operativt center i februari 2021, där vi prioriterar individ, nätverk och plats. Vi har tre fokusområden som bygger väldigt mycket på att vi skapar oss stor kunskap utifrån vår lägesbild. Så sker det en händelse, exempelvis en skjutning – istället för att bara koncentrera oss på individ, målsägande och gärningsman, så koncentrerar vi oss på ett större perspektiv och gör analyser, och det ger oss en helt annan lägesbild.

Anders Djurestad säger att det hjälper polisen att komma framåt i olika ärenden.

– Om vi har någon som har råkat ut för ett grovt brott i Järva då blir det automatiskt en fördjupad lägesbild kring den här personen, både vad gäller brottsoffret och gärningsmannen. Och den analysen och individdelen av handlingsplanen har vi inte jobbat med förut. 

– Vi ser detta som en framgång, och då handlar det inte bara om att ta fast yrkeskriminella, utan också om att rädda liv, förhindra nyrekrytering inne i kriminella miljöer och förhindra nyetablering av narkotikamarknaden.

Vi har förhindrat att två individer skulle mötas, hade de möts så hade de skjutit ihjäl varandra

Han tror att alla dessa faktorer har verkat som ett pussel som lett till den förbättrade lägesbilden. Han betonar dock att konfliktläget fortfarande finns kvar i Järva, det finns grupperingar som fortsatt är i konflikt med varandra.

– Vi arbetar fortsatt ständigt aktivt med att förhindra brott i den nätverkskriminella miljön. Vi har exempelvis gått in och förhindrat att två individer skulle mötas, hade de möts så hade de skjutit ihjäl varandra. Skillnaden idag är att vi är mycket bättre på att ligga i framkant i att förhindra brotten.

Ni arbetar alltså mer proaktivt nu?

Mycket mer proaktivt. Idag arbetar vi exempelvis också mer med avhopparverksamhet, ungdomar i riskmiljö och i samverkan med kommunen där vi bedriver olika åtgärder. Alltifrån omhändertaganden enligt LVU, till arbete med att skydda familjer. Det är en helt annan strategi som vi kör på nu som är mer förebyggande.

– Under 2018, 2019 och halva 2020 arbetade vi mycket mer reaktivt. Sedan dess har ju den här resan börjat, men vi är inte framme i mål på långa vägar. Målet har vi uppnått när Järva inte längre klassas som ett särskilt utsatt område.

Vi ska arbeta mer evidensbaserat i olika projekt

Förstärkningen som fortsatt ska komma, ser ni ett behov av den trots dämpningen i brott av nätverkskriminell karaktär?

 – Ja, vi ser ett behov av den. Det har varit väldigt tungt under 2021, det är många som har slitit väldigt hårt så det här blir ett sätt att få lite andrum. Vi förstärker ju inte med en jättemängd polisanställda som insats, utan det handlar om ett par stycken i varje pass som förstärker olika delar av vårt verksamhet. Det skapar bättre förutsättningar för att vi ska kunna arbeta mer proaktivt och för vår egen arbetsmiljö.

Anders Djurestad berättar också om ambitionerna i polishuset i Rinkeby, där det planeras att satsas mycket på utvecklande arbete under det kommande året.

– Vi har ju fått stå tillbaka lite eftersom att vi inte har mäktat med, men nu har vi ett innovationscenter som har inrättats under våren. Och i och med förstärkningen som kommer under 2022 så kommer vi att kunna arbeta mer innovativt och utveckla våra metoder, utveckla samverkan och även arbeta mer evidensbaserat i olika projekt.

Eleni Terzitane
Foto: Canva/Polisen
Print Friendly, PDF & Email