Människor med annat etniskt ursprung är underrepresenterade i poliskåren idag. Därför har polisen i Stockholms län dragit igång ett arbete för att öka mångfalden inom Polismyndigheten.

Till år 2024 vill Polisen anställa 10 000 fler poliser. Meningen är att fler ska söka sig till Polismyndigheten och se den som en möjlig arbetsgivare.

Projektet heter Rekrytering ur ett mångfaldsperspektiv och drogs igång på initiativ av polismännen Hanif Azizi, som arbetar i Järva, och Martin Lazar. De två har varit ute och föreläst om frågor som rör mångfald och möttes då av många ungdomar som var nyfikna på polisen. Det var så idén föddes. 

Annons:

Poliser som arbetar i projektet deltog under Kompetensdagen i Ungdomens hus i Rinkeby och arbetade även i Polisens tält under Järvaveckan. Flera av poliserna bar t-shirts med texten ”Jag jobbar på polisen, gissa vad jag gör…?”. Det var ett sätt att börja prata om alla de civila yrken som finns inom polisen. Det finns 200 olika yrkeskategorier inom polismyndigheten, som många inte känner till.

Ett av de civila yrken som finns inom polisen är de som arbetar på Polisens kontaktcenter, PKC. Dit kan allmänheten ringa, alla årets dagar och dygnet runt, för att anmäla brott och få svar på frågor. I polishuset i Rinkeby, som väntas bli klart någon gång under nästa år, kommer PKC att placeras. Där behövs personer med språkkompetens och dit hoppas Polisen kunna rekrytera Järvabor. 

Kerstin Gustafsson Figueroa

Fakta: Inom Polismyndigheten arbetar totalt 30 339 personer, och av dem är 18 988 poliser i yttre tjänst. Bland poliser i yttre tjänst är 6 procent utrikesfödda, eller har två föräldrar födda utomlands. Motsvarande siffra är 24 procent av Sveriges befolkning.

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB.

Print Friendly, PDF & Email
Annons: