Medborgarkontoret på turné i Järva

I sommar kommer medborgarservicen närmare ortens invånare, åtminstone fysiskt när de gör olika stopp kring Järvafältet.

Kvinnosimmet i Husby flyttas fram

Husbybadet får simundervisning för kvinnor, men först i höst, bekräftas av Järva stadsdelsförvaltning.

Eritreanska festivalens öde upprör

På nämndmötet i veckan brände publikfrågorna till: -Har ni haft möte med den förening som anordnar eritreanska festivalen?

Hur blir Husbys nya utegym?

Det kan boende i området nu vara med och påverka. Stadsdelen samlar in åsikter och förslag från allmänheten.

”Det är hemskt att höra att politiker vill riva moskéer”

Under Järva stadsdelsnämnds senaste möte klubbades bland annat Folkets Husbys nya IOP igenom, efter vissa reservationer.

Spikat och klart!

Ett medborgarförslag som blev verklighet. Alla kan skriva medborgarförslag med förslag på förbättringar av olika slag.

Nytt medborgarinitiativ blir verklighet

Snart kommer det gå att spela boule i Akalla. Förhoppningen är att fler lokalbor ska upptäcka sporten.

Stöd Husbys barn och unga mer

Norra Järva Stadsdelsråd ger i ett medborgarförslag exempel på hur Husbys uteaktiviteter kan utvecklas för unga.

Tensta får en skatepark vid IP

Det har pratats länge om att bygga en skatepark i Tenstaområdet. Nu ser det äntligen ut att bli av.

Möten i stadsdelsnämnderna denna vecka

Ordningsvakter, föreningsbidrag, och medborgarförslag är några saker som behandlas på månadens möten.