utegym
Utegym i Akalla. Foto: Wikimedia Commons

Under en period sommaren 2023 hade Husby gård ett tillfälligt utegym som blev mycket populärt. Därefter har Järva stadsdelsnämnd utifrån ett medborgarförslag tagit beslut om att bygga ett permanent utegym på samma plats.

Mellan den 22 mars och 17 april samlar staden in synpunkter inför bygget i en webbenkät. Där kan Husbybor och andra träningssugna önska träningsredskap och utformning av det nya gymmet utifrån sina behov. Budgeten för projektet är 1,3 miljoner kronor och målet är att det ska bli tillgängligt för så många som möjligt.

Utifrån de förslag som kommer in kommer förvaltningen sammanställa ett antal olika skisser på utegym som allmänheten därefter kommer att få rösta om i början av maj. För den som vill ha mer information om projektet hålls en workshop vid Husby gård den 11 april.

Annons:

Print Friendly, PDF & Email