Kille som åker skateboard
Foto: Unsplash

Om ett år ska den börja byggas, skateparken i Tenstadalen. Det är ett medborgarförslag som förverkligas på en tidigare fotbollsplan vid Spånga IP.

Skateparken kommer att byggas med plana ytor, ramper med olika höjd och coping i kanterna som används för att glida och balansera på. Det kommer också finnas rails, det vill säga räcken, trappor, murar, gupp och en box i mitten.

Sittplatser, belysning och blommande träd ingår också i byggplanen för att skapa en trivsam miljö. Tanken är att parken ska passa för både nybörjare och skickliga skateboardåkare och den kan komma att bygga ut med fler ramper och väderskydd längre fram.

Annons:

Just nu pågår utredande och förberedande arbeten kring parken där skateboardåkare och skolungdomar deltar i processen. Skateparken beräknas vara färdig att åka i våren/sommaren 2025.

Källa: Stockholms stad

Print Friendly, PDF & Email
Annons: