Rinkeby


Trots medborgarnas oro slås stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta ihop till en enda den 1 juli – Järva. Nya mobila medborgarkontor ska förbättra servicen i området. Men det finns inga extra resurser i form av pengar för omorganiseringen. 

I Rinkebyskolans aula har polis, socialtjänst och föräldrar samlats för ett dialogmöte. De pratar om förtroende, tillit och hur de kan hjälpas åt för att göra Rinkeby bättre. Ljudnivån stiger under mötets gång, men det är tyst om sammanslagningen av stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta.

– Jag går på alla möten. Problemet är att folk inte vet vad sammanslagningen handlar om. Folk är hungriga, men vad händer i sommar? säger Mohamed Hagi Farah, den före detta medborgarvärden som representerar ett nätverk av föräldrar i Järva.

Annons:
Rashid Mohammed

Rashid Mohammed, V, är ansiktet utåt och blivande nämndordförande för nya stadsdelen Järva, just nu nämndordförande i Spånga-Tensta. Före valet 2022 var Vänsterpartiet emot Moderaternas förslag från 2018 om en sammanslagning av stadsdelarna i Järva. I en intervju med Nyhetsbyrån Järva svarar han på frågor om sammanslagningen.

Kräver omorganiseringen resurser?
– Ja. Vi kommer ju satsa en miljard, kan man säga, säger Rashid Mohammed.

Går den här miljarden till alla stadsdelar i Stockholm?
– Ja, det är en miljard fördelad på alla stadsdelar. 

Enligt våra källor finns inga besparingskrav, men heller inga extra medel för sammanslagningen. Behövs det extra pengar för att underlätta övergången får det tas från den egna verksamheten. Så hur mycket pengar går till Järva?

– Det kan jag inte säga på rak arm. Men det är mer i den här budgeten än förra, säger Rashid Mohamed. 

Det finns inget besparingssyfte

Rashid Mohamed betonar att sammanläggningen inte görs i besparingssyfte, vare sig vad gäller ekonomi eller personal. Vid årets början budgeterades och fördelades medel till de två stadsdelsförvaltningarna på helår, det vill säga att de fick ersättning för två separata förvaltningar trots att de från den 1 juli blir en förvaltning med en förvaltningsledning och en nämnd.

Stämmer det att det inte finns några extra pengar för att underlätta övergången för sammanslagningen av stadsdelarna?

– Det finns inga extra pengar, utan det är precis som du säger.

Mobila medborgarkontor är den största konkreta verksamhetssatsningen i den nya sammanslagningen.
– Det betyder att personal från socialtjänsten kan åka dit det behövs, eftersom alla områden inte har medborgarkontor. Så blir det en starkare stadsdel och man kan utföra ett bättre jobb, säger Rashid Mohammed och förklarar hur det ska gå till.  
– Resurserna är i form av kompetent personal. Det räcker och vi följer upp det här. Om det behövs mer pengar skulle man kunna titta på det. Men vi ser inte att det skulle kunna leda till besparingar eller effektivisering. 

Den 25 november 2022 skickar Mohamed Hagi Farah tillsammans med Järvas föräldrar ett öppet brev till det nya rödgröna styret i Stockholms stad. De vill stoppa sammanslagningen och kräver en oberoende utredning samt en konsekvens- och riskanalys. De vill också att en medborgardialog förs i alla berörda områden och kritiserar bristen på information om ekonomin för sammanslagningen.

Mohamed Hagi Farah

Ett giftermål utan förlovning

I brevet påminner de om konsekvenserna av sammanslagningen av Rinkeby-Kista 2007, då myndigheter och servicekontor försvann från Rinkebyområdet. 

De senaste åren har det dödliga våldet minskat, skolresultaten har förbättrats och fler ungdomar tar sig ut i arbetslivet. Föräldrarnätverket är oroliga att det goda samarbetet och tilliten mellan invånare och myndigheter som byggts upp över en lång tid, nu ska raseras.
– Det är som ett giftermål som genomförs utan en förlovning, säger Mohamed Hagi Farah och slår ut med armarna. 

Rashid Mohammed, V, säger att han förstår föräldrarnas oro.
– Nackdelen kan vara att det uppfattas som en stor organisation. Men fördelarna överväger. Stadsdelarna har gemensamma utmaningar och vi ser att stadsdelsinvånarna går över gränserna. Större områdesgränser ger en sammanhållen stadsdel och resurserna används på ett bättre sätt.

Rashid Mohammed har inte märkt av någon oro bland de anställda.
– Konsekvensanalysen gör vi löpande under omorganisationen. Då träffar man arbetsombud, facket och personal. Det är inget vi behöver göra i förväg.

– Om det dyker upp folk som har frågor och vill komma i kontakt så välkomnar vi det. Vi vill informera om sammanläggningen. Antingen kan man följa den här utvecklingen via intranätet, gå på nämndmötena eller begära från stadsdelen att komma ut till medborgarna och informera. 

Socialtjänsten har tagit störst stryk

Järvas föräldrar har krävt en medborgardialog sedan november. När Nyhetsbyrån Järva påpekar det för Rashid Mohammed säger han att medborgardialogen ska ske genom Fokus Järva. Än så länge finns ingen officiell information om var och när den dialogen äger rum.
– Information kommer så snart som möjligt, när man är där i processen. Nu har vi lagt grunden. Medborgardialogen är A och O. 

Rashid Mohammed är medveten om klagomålen om att servicen är långt bort och att medborgarna inte vet i vilken stadsdel förvaltningens huvudkontor kommer att finnas.
– Vi är förberedda när det gäller medborgarservice, säger han.

En och en halv månad före sammanslagningen finns inget beslut om platsen för huvudkontoret. Det är inte heller bestämt vilka som blir chefer för enheten för medborgarservice.

Jan Jönsson

Jan Jönsson (L), oppositionsborgarråd i Stockholms stad överraskades av beslutet om sammanslagningen.
– Det kom som en blixt från klar himmel. Det var ingen från den rödgröna koalitionen som pratade om det före valet. 
Jan Jönsson kan på sikt se en del fördelar med Järva som en stadsdel, men är kritisk till tidpunkten för beslutet. Han tycker att sammanslagningen i sommar sker vid sämsta tänkbara tillfälle, med tanke på våldsvågen i Stockholm som redan pressar socialtjänsten. 

– Det är socialtjänsten som tagit störst stryk i alla sammanslagningar och upplever de största förändringarna även i detta fall. Nya chefer, avdelningar och rutiner riskerar att försämra den redan ansträngda relationen mellan medborgare och socialtjänst.

Betygen försämrades efter sammanslagningen

Efter sammanslagningen av Rinkeby-Kista 2007 försämrades betygen hos grundskoleelever i området. Tack vare samarbete mellan lokalsamhället och myndigheter, ligger skolresultaten i Rinkeby idag på samma nivå som genomsnittet i Stockholms stad. 

Medelålders man i kostym med armarna i kors.
Martin Malmberg

Martin Malmberg är rektor på Rinkebyskolan.
– Jag förstår oron från många, framförallt av de som är anställda av stadsdelarna men också de vuxna vårdnadshavare som bor i Järvaområdet. Hur blir det nu? 

Han tror att sammanslagningen blir positiv för skolorna men att det kan ta tid för utvecklingen att synas och berättar om planer för gemensamma aktiviteter på ungdomsgårdarna i Järva.
– Det skapar en större trygghet så att man inte behöver vara orolig när man ser grupper från andra skolor, säger Martin Malmberg.

Mohamed Hagi Farah fortsätter kämpa för att få Järvabornas röster hörda.
– Man ska inte ändra saker om man inte har konkreta anledningar. Vi vill ha en dialog med politikerna så att alla blir nöjda, säger Mohamed Hagi Farah.

Sara Helling
Cecilia Henriksson
Samuel Parts

Under våren har studenter från JMK, enheten för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet, samarbetat med Nyhetsbyrån Järva. Vi publicerar deras granskande artiklar under våren och sommaren.

Print Friendly, PDF & Email