sammanslagen bild på kvinna som simmar under vatten och en simhallsfasad
Bildmontage: Nyhetsbyrån Järva

På Järva stadsdelsnämnds senaste möte tillkännagavs, efter en fråga från den grupp som skickat in medborgarförslaget, att kvinnosimmet på Husbybadet kommer i gång lite senare än beräknat. Planerad start är till hösten.

Victoria Callenmark, stadsdelsdirektör för Järva, deltog i nämndmötet i Folkets Husby där hon bland annat svarade på frågan om kvinnosimmet. I ett mejl till Nyhetsbyrån Järva ger hon mer detaljer.

Hur kommer det sig att starten av kvinnosimmet blir försenat? Planerad start var väl i mars 2024?
– Målsättningen var att starta upp verksamheten under mars månad. Förberedelser och samordning med alla involverade aktörer har dock tagit lite längre tid och därför har tidsplanen behövts revideras.

Annons:

Berätta om vårens ”prova på” och när ni drar i gång ”på riktigt”.
– Föreningsdriven simundervisning för kvinnor genomförs på den föreningsavsatta tiden på Husby simhall. Uppstart sker den 7 september 2024 med två grupper om tolv deltagare per grupp. Tiden kommer att vara lördagar klockan 17–20. Upplägget omfattar två ledare från kvinnoföreningar i området, simprov görs under våren för dessa ledare, plus tre simtränare från Järva Crocodiles (och en reservtränare).
– Under våren kommer vi att ha fyra prova-på tillfällen, den 4, 11, 18 och 25 maj mellan klockan 17–20.

Vilka grupper/föreningar kommer att få inbjudan?
– Kvinnoföreningar samt föreningar med kvinnosektioner från Järva stadsdelsområde kommer att erbjudas möjlighet. Deltagande föreningar förbinder sig till att ställa upp med ledare ideellt. Dessa ledare ska avlägga simprov innan uppstart, skriver Victoria Callenmark.

Kvinnosimmet i Husby, kommer precis som kvinnomsimmet i Tensta, enbart att vara öppet för deltagande föreningar.

David Johansson

Några av politkerna och stadsdelsdirektören i podet på nämndmötet.
Från mötet med Järva stadsdelsnämnd den 21 mars. Bild: Kerstin Gustafsson Figueroa
Print Friendly, PDF & Email