Mångårdens Förskolor överklagar stadens beslut

Beslutet att stänga förskolorna i Kista och Akalla på grund av risk för radikalisering överklagas nu av nya ägarna.

Avskydd app fasas ut

Nästa vecka införs en ny app för frånvaroanmälan av barn i de kommunala förskolorna. Har du koll på de nya rutinerna?

Miljonbelopp till stadens förskolor

Ett tillskott på nära 28 miljoner kronor i statsbidrag ska ge bättre förutsättningar för barn i Järvas förskolor.

Karin väcker läslusten hos barn och vuxna

Numer kan man läsa och lyssna på böcker på valfritt språk. Karin Sohlgren berättar om metoden.

Skördefest med klimatfokus i Tensta

Vegetariskt, hållbart och tillsammans. Så ska Geesgud fira årets skörd med allmänheten i Tensta träff.

Barn i Hjulsta kan skadas av förbifartens utsläpp

Inför att beslut fattas om stora infrastrukturprojekt, som Förbifart Stockholm, anordnar Trafikverket samrådsprocesser – öppna informationsmöten – men de berörda dyker inte upp. – Hur demokratiska är såna här samrådsprocesser egentligen?, säger Marcus Finbom, konstnär och aktivist. 

Två förskolor i Rinkeby tvingas stänga

Två förskolor i Rinkeby, Lilla fågel Blå och Lilla fågel Gul, tvingas stänga. Utbildningsnämnden har beslutat att återkalla godkännandet av huvudman för fyra förskolor. Nästan 40 barn kommer att drabbas av beslutet.