Två bilder, förskolan utifrån och från insidan.

Mångårdens Förskolor AB har lämnat in överklagande mot Stockholms stads förskolenämnds beslut att dra tillbaka tillstånden för Lilla Viljaskolan Kotka och Lilla Viljaskolan Jylland.

Vi står inför ett beslut som vi anser vara direkt felaktigt. Det finns inga sakliga grunder i kommunens beslut som kan ligga till grund för ett beslut om indragning av tillstånd. Vi har därför valt att agera för att skydda våra barn, vårdnadshavare, personal som är beroende av oss och vår verksamhet ”, säger Patrik Nystedt VD för Mångårdens Förskolor AB.

I sitt överklagande yrkar Mångården på att beslutet ska upphävas och att ingen ändring i verksamheten ska ske förrän domstolsprocessen är avslutad, vilket innebär en begäran om inhibition. Detta skulle möjliggöra för verksamheterna att fortsätta fram till dess att ett slutgiltigt domstolsbeslut har fattats.

Annons:
Annons:

Mångårdens Förskolor förväntar sig ett beslut om inhibition

Nästa steg i processen innebär att Stockholms stad ges möjlighet att ompröva sitt beslut. Skulle staden välja att stå fast vid sin ursprungliga inställning, kommer ärendet att gå till Förvaltningsdomstol. Mångårdens Förskolor förväntar sig i så fall ett beslut om inhibition i närtid.

Trots den osäkerhet som situationen skapat känner vi en stark sammanhållning och engagemang från våra vårdnadshavare och personal och vi är tacksamma för det fortsatta stödet. Trots Stockholms stads besked har nästan ingen valt att lämna vår verksamhet vilket vi ser som en bekräftelse på den trygghet som vårdnadshavare känner inför sina barns förskolegång” säger Patrik Nystedt i ett pressmeddelande.

Läs tidigare artikel om Förskolenämndens beslut.

Print Friendly, PDF & Email