Lilla Viljaskolan Kotka

Stockholms stads förskolenämnd har beslutat att återkalla tillståndet för Mångårdens förskolor i Kista och Akalla. Senast den 8 maj ska förskolorna stängas och 145 barn, mellan ett och fem år, måste byta förskola.

Igår, tisdagen den 26 mars, beslutade förskolenämnden i Stockholms stad att återkalla tillståndet för förskolan Lilla Viljaskolan Kotka i Akalla och Lilla Viljaskolan Jylland i Kista. Det är de två förskolor som tidigare ägdes av samma bolag som ägde Cordobaskolan.

Annons:

’Barn på förskolan riskerar att utsättas för ickedemokratiska värderingar’

Förskolenämnden konstaterar i beslutet flera allvarliga brister i förskolan, bland annat att ”barn på förskolan riskerar att utsättas för ickedemokratiska värderingar samt radikaliseras, utifrån Säkerhetspolisens bedömning”.

Patrik Nystedt är VD för Utbildia AB, som tog över Mångårdens Förskolor AB i samband med att Cordobaskolans tillstånd drogs in, då med hänvisning till att de tidigare ägarna och styrelsen hade kopplingar till våldsbejakande islamism.

– De som var i styrelsen, ägarkretsen och skolledningen är inte kvar i verksamheten. De är inte anställda och har ingen koppling alls till verksamheten idag, säger han.

Den religiösa profil som fanns tidigare i förskolorna är också borta.

– Vi har tillsatt en tillförordnad rektor, som är välutbildad och kompetent med de värderingar som ska finnas inom förskolan, säger Patrik Nystedt.

Det känns orättvist mot alla barn, medarbetare och vårdnadshavare

Han är förvånad över beslutet som förskolenämnden har fattat.
– Ja, vi hade förväntat oss att vi kunde fortsätta bedriva och utveckla verksamheten. Min uppfattning är att de har bestämt sig på förhand och det känns orättvist mot alla barn, medarbetare och vårdnadshavare.

Förskolenämnden anser också att Utbildia AB saknar ekonomiska resurser för att bedriva verksamheten, men det håller inte Patrik Nystedt med om.

– Det stämmer inte heller, naturligtvis. Vi startade vår första förskola för tre år sedan och är ett företag under uppbyggnad. Men förra året visade vår årsredovisning på plus och vi har en stabil verksamhet.

Patrik Nysted och Utbildia AB kommer överklaga beslutet och begära inhibition, så att de inte behöver stänga förskolorna den 8 maj.

– Vi har goda förhoppningar om att vi kan fortsätta bedriva verksamheten tills förvaltningsrätten har fattat sitt beslut. Parallellt pågår ett internt arbete med oroliga medarbetare. Vi kommer gör allt vi kan för verksamheten ska fortsätta, säger han.

Gruppledare för Vänsterpartiet Stockholms stad Clara Lindblom, kommenterar eftersom partikamraten Alexandra Mattsson som är ordförande i förskolenämnden, är sjukskriven. Clara Lindblom menar att bakom beslutet att stänga förskolorna finns mycket mer än det som kommit fram i media:

– Förskoleförvaltningen har gjort en gedigen och samlad bedömning av förskolornas ekonomiska och organisatoriska förutsättningar att ge barnen den utbildning och bra start i livet som de faktiskt har rätt till. I grunden är detta ett symptom på ett ruttet skolsystem, där aktiebolag tillåts sätta sitt eget vinstintresse framför barnens bästa.

⁃ Som förälder med barn på förskolan förstår jag verkligen att många föräldrar är väldigt oroliga. Men stadsdelen har beredskap att redan nu erbjuda alla barn som berörs en plats på en trygg och bra förskola nära hemmet. Om man har frågor ska man inte heller tveka att höra av sig till Järva stadsdelsförvaltning eller Stockholms stads kontaktcenter via telefon eller mail.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Texten har uppdaterats.

Villa Viljaskolan Jylland
Print Friendly, PDF & Email