Cordoba International School i Kista kommer inte att öppna igen efter jullovet. Skolinspektionen har återkallat tillståndet för ALM Education, som är det bolag som driver skolan från och med den 8 januari.

Återkallandet görs enligt Skolinspektionen på grund av ”bristande lämplighet i ägar- och ledningskretsen”. Säpo menar att både anställda och styrelsemedlemmar har haft kontakt med våldsbejakande islamister och att en av dem ”tidigare verkat för en islamistisk terroristorganisation utomlands”.

Bakgrunden till beslutet är att Säpo under höstterminen inkommit med två yttranden till Skolinspektionen som rör både Cordoba International School och Mångårdens förskolor i Akalla och Kista som också ägs av ALM Education. I dessa yttranden skriver Säpo bland annat att de bedömer att barnen på Cordobaskolan riskerar att radikaliseras och utsättas för ickedemokratiska värderingar.

Annons:

De 458 elever som går på Cordoba International School i klasserna F–9 kommer att erbjudas plats i kommunala skolor. Mångårdens förskolor är under utredning. Om de kommer stängas eller fortsätta vara öppna är fortfarande inte beslutat.

Nyhetsbyrån Järva har sökt Cordobaskolans ledning.

Anna Nygård

Print Friendly, PDF & Email