Förbifart Stockholm klar tidigare i Hjulsta och Akalla

Om drygt två år kan motorvägen öppna för trafik i Järva, meddelar Trafikverket som nu testar de tekniska systemen.

Lång väntan för gång och cykel när Förbifarten byggs

Gång- och cykelbanan mellan Järva och Barkarby som varit riven i fem år har försenats ytterligare.

Nu har Hansta Hage öppnat

Landskapsparken Hansta Hage står nu öppen för allmänheten med en yta större än Rålis. Nyhetsbyrån Järva har varit där.

Öppnandet av Hansta Hage dröjer

Fastän arbetet med Hansta Hage varit klart sedan slutet av 2022 har parken inte öppnat än. Anledningen är oklar.

Två byggen tar 74 hektar av Järvafältet

Järvafältet krymper. Och enligt Naturskyddsföreningen är förlusterna för miljön större än vinsterna.

Barn i Hjulsta kan skadas av förbifartens utsläpp

Inför att beslut fattas om stora infrastrukturprojekt, som Förbifart Stockholm, anordnar Trafikverket samrådsprocesser – öppna informationsmöten – men de berörda dyker inte upp. – Hur demokratiska är såna här samrådsprocesser egentligen?, säger Marcus Finbom, konstnär och aktivist. 

Stockholm firar femtio år av passivitet

Den här veckan samlas FN:s delegater i Stockholm för att högtidlighålla 50-årsjubileet av FN:s första klimatkonferens som hölls i Stockholm, 1972. Men det finns ingenting att fira, menar lokala debattörer som vill se ett mer konkret klimatarbete i Järva.

”Redan nu är människor drabbade av torka och översvämningar”

Klockan tickar för klimatet. Det var titeln på ett möte som Norra Järva stadsdelsråd arrangerade i samarbete med nätverket Nej till marknadshyra och nätverket Stockholm +50. Lokala och inresta klimataktivister turades om att formulera sina frågor och förslag och i publiken satt representanter för flera politiska partier.

Medeltida fynd från Hjulsta visas på museum

Innan Trafikverket började bygga motorvägsprojektet Förbifart Stockholm i Hjulsta gjordes stora arkeologiska utgrävningar i området. Nu visas fynden på Medeltidsmuseet.

Salamandrar ska kompensera för Förbifartens intrång

I den allra nordligaste spetsen av Stockholms kommun, vid Akalla, ligger Hansta naturreservat. Här byggs just nu Förbifart Stockholm – och en salamanderpark. Eftersom den åttafiliga motorvägen inkräktar på naturreservatets mark anlägger Trafikverket ett nytt parkområde kallat Hansta hage.