bild på stängsel framför skylt till ett naturreservat

Öppnandet av landskapsparken Hansta Hage, en kompensationsåtgärd från Trafikverket för bygget av Förbifart Stockholm i Hansta naturreservat, ser ut att dra ut på tiden. Trots att projektet enligt uppgift till Nyhetsbyrån Järva varit klart sedan slutet av 2022 är det oklart när allmänheten får tillträde.

Nyhetsbyrån Järva har tidigare skrivit om den östra delen av Hansta naturreservat där en motocrossbanan tidigare låg och där man lovat skapa en landskapspark som kompensation för Förbifart Stockholms intrång.

Vid ett besök till naturreservatet i helgen var området som kallas Hansta Hage nära Akalla fortfarande avspärrat. På vissa sträckor med staket och på andra med stängsel. En skylt på stängslet till området nära Hägerstalunds värdshus signalerar att området är kameraövervakat.

Annons:

Varför parken fortfarande är avspärrad eller när den kommer att öppna kunde hon inte se

I kontakt med Stockholms stads frågenummer för reservatet svarar personen till Nyhetsbyrån Järva att Trafikverket meddelat projektet som avslutat i oktober 2022. Varför parken fortfarande är avspärrad eller när den kommer att öppna kunde hon inte se. Hon lovade att skicka frågan vidare till Trafikverket.

I ett inlägg på Trafikverkets webbplats daterat den 9 december 2022 framgår att arbetet i Hansta Hage då var klart, men att parken skulle ”vara stängd fram till sommaren så att flora och fauna får etablera sig ordentligt”. Om det är av samma skäl eller något annat som parken förblivit avspärrad framgår inte.

Den nya gång- och cykelväg som går från Akalla till områdets entré vid Hägerstalund har däremot öppnat.

Här går det att läsa mer om Hansta naturreservat och Hansta Hage.

David Johansson

Print Friendly, PDF & Email