Akallalänken borttaget övergångsställe
Akallalänken borttaget övergångsställe vid Förbifart Stockholm och Hästa gård

Samtidigt som motorvägsbarriären över kommungränsen mot Sundbyberg diskuteras, är den i väster mot Järfälla också svårpasserad för Järvabor som vill gå eller cykla till grannkommunerna.

Längs kommungränsen mot Järfälla pågår bygget av Förbifart Stockholm. 2019 rev Trafikverket gång- och cykelbron över Akallalänken, och påbörjade motorvägsbygget, vilket gjorde att en lång del av kommungränsen blev omöjlig att passera för gående och cyklister.

Akallalänken kommer troligen få större trafikmängder än innan

Annons:

På en två kilometer lång sträcka av kommungränsen finns idag inget sätt att passera för den som vill ta sig från Järvaområdet mot Järfälla och Barkarby. Varje sommar har dessutom den enda kvarvarande gång- och cykelbanan stängts av, vilket Nyhetsbyrån Järva tidigare rapporterat om. Då har det varit tre kilometer mellan möjligheterna att passera för den som vill gå eller cykla.

Förhoppningen från Stockholms stad har varit att Akallalänkens barriäreffekt över Järvafältet skulle minska med Förbifart Stockholm. Men den kommer troligen få större trafikmängder än innan, till följd av Barkarbystadens utbyggnad som ger upphov till mer biltrafik i området.

I vintras gav Trafikverket beskedet att instängslingen av området på den färdiga överdäckade motorvägstunneln vid Hästa gård skulle tas bort och öppnas under sommaren, men så blev inte fallet. Fortfarande i slutet av augusti möts man av stängsel med skyltar om “tillträde förbjudet” längs Akallalänkens västra sida.

Planen var att ta bort övergångsstället

“Instängslingen kommer vara kvar så att vegetationen är skyddad och kan etablera sig”, skriver Trafikverkets kommunikatör Cecilia Aflodal när Nyhetsbyrån Järva frågar varför stängslet står kvar runt området ännu.

Under byggskedet fanns också ett övergångsställe över Akallalänken från Hästa gård. Förbifart Stockholms projektkommunikatör Anna Weston lovade i vintras att det skulle få vara kvar efter att bygget av den nedgrävda motorvägstunneln var avslutad. Men nu är det borta. Trafikverket svarar nu att det bara var till för att komma över till byggarbetsplatsen och att planen hela tiden varit att ta bort det därefter.

“Övergångsstället var del av NCCs TA-plan (behövdes för att kunna komma över till etableringen). Så det är rätt att det är borttaget.”

Arbetena har försenats

Ett färdigt, men inte öppnat, övergångsställe finns också närmare Trafikplats Hjulsta, där den nu rivna gång- och cykelbron tidigare fanns. Där har Trafikverket lovat att en ny gång- och cykelväg mot Barkarbystaden ska byggas under motorvägsbron. Den skulle vara färdig nu i höst, men har blivit försenad.

“Arbetena har försenats något och vi räknar med att det ska vara färdigställt till årsskiftet”, skriver Cecilia Aflodal

Även vid Akalla planeras en ny gång- och cykelväg till passagen under Akallalänken, mot parken som anläggs vid Hansta Hage. Den är också avstängd och man får idag gå eller cykla längs vägen till Hägerstalund.

“Slutbesiktningen är planerad i nov-22 och beroende på eventuella felanmärkningar eller synpunkter från staden kan det ta ett tag fram till öppningen”, meddelar Cecilia Aflodal.

Viktor Arnell

Akallalänken stängsel vid Förbifart Stockholm och Hästa gård
Akallalänken stängsel vid Förbifart Stockholm och Hästa gård
Print Friendly, PDF & Email