Klockan tickar för klimatet. Det var titeln på ett möte som Norra Järva stadsdelsråd arrangerade i samarbete med nätverket Nej till marknadshyra och nätverket Stockholm +50. Lokala och inresta klimataktivister turades om att formulera sina frågor och förslag och i publiken satt representanter för flera politiska partier.

Nästa vecka den 2–3 juni hålls ett stort FN-möte i Stockholm med anledning av FN:s allra första klimatkonferens som ägde rum i Stockholm för 50 år sedan. Klimatkrisen är akut. Enligt FN pågår just nu den värsta torkan i Afrika på 40 år och de förutser stora hunger- och svältkatastrofer som följd.

– Klockan tickar för planeten, men mest i Afrika. De flesta som drabbas av klimatförändringarna bor i Afrika. Redan nu är människor drabbade av torka och översvämningar. Det kommer torka efter torka och forskarna säger att allt det här beror på människornas påverkan, sade Mohammed Said från Husbyrådet (bilden ovan) som var en av de första talarna.

Annons:

Han betonade vikten av att sprida kunskap och agera i solidaritet med de som redan nu är hårt drabbade av klimatkrisen.

Var inte rädda för Järvas civilsamhälle

Anita Karp från Norra Järva stadsdelsråd pratade om de resurser som finns lokalt i området, med fokus på Hästa gård i Akalla, som stått mer eller mindre oanvänt de senaste åren. På Hästa gård finns 185 hektar betesmark som inte används och olika aktivistgrupper har under lång tid försökt få politikerna att inse markens potential. 

– För tio år sedan var Hästa gård en idyll. Man kunde fika och köpa lokalproducerade ekologiska grönsaker. Här i Järva finns 60000 potentiella kunder till stadsnära odling. Jag vädjar till politiker och tjänsteman; var inte rädda för Järvas civilsamhälle. Förra lördagen lyckades vi mot alla odds stoppa den främlingsfientliga Paludan. Vi är en kraft att räkna med, sade Anita Karp.

Bland de övriga talarna fanns Adolfo Ovalle som pratade om stadsplanering och transporter. Han kritiserade bygget av Förbifart Stockholm och förespråkade avgiftsfri kollektivtrafik.
– Bygg ut kollektivtrafiken och gör den gratis för alla. Det är ett måste om man vill sänka utsläppen och nå klimatmålen.

Hästa gård behöver rustas upp och tas i bruk

Eva Fee från nätverket Nej till marknadshyror förklarade kopplingen mellan bostadsfrågan och klimatkampen.
– Vi vill ändra bostadspolitiken från en marknadsstyrd till en social. Nu har vi de här renovräkningarna där man slänger ut fungerande köksutrustning för att ersätta det med skit. Det som behövs är statliga vinstsubventioner och en stadsplanering som ger förtur till klimatsmart byggande. Alltså hyresrätter och flerfamiljshus in nära anslutning till kollektivtrafik, samhällsservice, grönområden och stadsodlingar.

De närvarande politikerna fick bemöta frågorna som lyftes och de flesta höll med om att Hästa gård behöver rustas upp och tas i bruk. Det var bara Centerpartiets Patrick Amofah som inte ville uttala sig om Hästa. Han föreslog i stället en satsning på kolonilotter tillsammans med Centerns förslag om att göra Järvafältet till ett slags Central Park, men det ifrågasattes av många bland de närvarande.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Rättvisepartiet socialisterna närvarade också. 
– Förbifart Stockholm är ett förfärligt projekt som kommer kosta minst 37 miljarder. De pengarna borde ha gått till andra trafikslag. Klimatkatastrofen är ett faktum. Vartenda ton vi släpper ut spelar roll för klimatet, sade Katarina Luhr, Mp, som är miljö- och klimatborgarråd i Stockholms Stad.

Avgiftsfri kollektivtrafik skulle vara möjlig att genomföra

Arne Johansson från Norra Järva stadsdelsråd som modererade samtalet under kvällen påpekade att Tyskland nyligen tagit beslut om att sänka biljettpriserna i all lokaltrafik med 90 procent och Katarina Luhr sade att Mp är för generella prissänkningar på SL. Vänsterpartiets Göran Kärrman menade att helt avgiftsfri kollektivtrafik skulle vara möjlig att genomföra.

Mötet i Folkets Husby drog över nästan en halvtimme efter den utsatta tiden. Engagemanget var stort, många ville prata och desperationen över det klimatnödläge som vi befinner oss i ledde stundtals till höjda röster.

Under nästa vecka kommer det parallellt med FN-mötet att arrangeras flera möten och manifestationer. Bland annat en heldag på Eggeby gård måndagen den 30 maj där panelsamtal, workshops, banderollmålning och dialog med gräsrotsaktivister från Afrika står på schemat. Till den 1 juni planeras en stor manifestation på Sergels torg och på fredagen den 3 juni uppmanar FridaysForFuture till global klimatstrejk.

Anna Nygård
Anita Karp förespråkade stadsodling på Hästa gård
Print Friendly, PDF & Email
Annons: