Statlig service flyttar till Rinkebyplan

I höst flyttar Statens servicecenter i Rinkeby från Medborgarkontoret till egna lokaler nära polishuset.

Nytt kontor i Rinkeby för statlig service

Nu ska fler kunna få hjälp med sina myndighetsärenden i Rinkeby. Men det gäller inte Migrationsverket.

I Skellefteå finns jobb

Två EU-finansierade projekt ska underlätta för arbetslösa att flytta norrut.

Arbetslösheten över tre gånger så hög i försummade områden

Mer än var fjärde invånare i Rinkeby-Tensta är arbetslös. Skillnaden i sysselsättning mellan landets mest försummade områden och övriga Sverige är extrem, visar en ny granskning.

Låt den idéburna sektorn ordna jobb

Vi är många som arbetar i den idéburna sektorn, där de arbetsintegrerade sociala företagen (ASF) finns. Vi står nu beredda att ta vårt samhällsansvar för den målgrupp arbetslösa vi främst arbetar med.

Knyt kontakter i Ungdomens hus

På onsdag är det fullt fart i Ungdomens hus i Rinkeby.  – Tanken är att den arbetskraftsreserv som finns i Järva ska möta sina framtida arbetsgivare här, säger Mohamed Saleeban, ordförande i Shanta IF, och den drivande bakom Kompetensdagen den 5 juni.

Digitalakademin besökte Tensta under turnén runt landet

Google, Almi och Arbetsförmedlingen gör en gemensam satsning på digital kompetens. En stor buss rullar runt i Sverige och föreläser för arbetssökande, småföretagare och studenter. I Tensta fick de inte köra in bussen, utan lånade istället Tech Tenstas lokal.