Arbetsförmedlingens skylt

De som är beredda att flytta norrut kan söka jobb och träffa rekryterare på Medborgarplatsen några dagar denna vecka.

Just nu sker flera stora etableringar i Skellefteå och i norra Sverige. Där växer nya företag och bostadsområden fram i snabb takt. De närmaste åren beräknas 15 000 nya arbetstillfällen skapas och för att klara av den utvecklingen behöver fler bli Skellefteåbor.

Från och med imorgon, måndag den 12 december, till och med torsdag den 15 december, pågår informationsträffar och rekryteringsevent på Welcome House, Göta Ark-huset på Medborgarplatsen i Stockholm.

Annons:

Alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen är välkomna, såväl långtidsarbetslösa, som nyligen inskrivna.

De EU-finansierade projekten Relocate och React EU Relocate ska underlätta för den som är arbetslös att flytta till Skellefteå och skapa sig en framtid där.

Läs mer här.

Print Friendly, PDF & Email