Två personer på Rinkeby torg håller i en banderoll med texten Nej till NATO.

Vi i Sverige fick inte rösta om medlemskap i Nato, krigsalliansen som står under USA:s strategiska kärnvapenparaply. Beslutet att bryta Sveriges 200 år av alliansfrihet togs hastigt utan medborgarnas godkännande i maj i år.

Ett nätverk av föreningar började arbeta över hela Sverige i våras för att ge röst åt Nato-motståndet. Här i Stockholm har Nätverket Nej till svenskt Natomedlemskap arbetat i Järva och hela Västerort med flygbladsutdelning och appellmöten under hösten.

Sveriges Överbefälhavare rekommenderar att vi tillåter kärnvapen på svenskt territorium

Medlemskap innebär att vårt försvar ingår i Natos krigsplanering och att vi köper det krigsmateriel som passar Nato – och det blir en dyr nota har vi hört av regeringen nu.

I medlemskapet ingår att skicka soldater till Natos krig. Det som i förväg nämnts som svenska ”insatser” är stridsflyg vid Rysslands baser i Murmansk, krigsfartyg på Östersjön för att stänga in Ryssland och svenska soldater utefter Finlands gräns mot Ryssland och i de baltiska länderna.

Sveriges Överbefälhavare Micael Bydén rekommenderar att vi tillåter kärnvapen och Natobaser på svenskt territorium. Men en statstjänsteman, avlönad av oss alla, skall inte göra politik utifrån sin tjänsteställning!

Detta är en mycket farlig politik när motsättningarna skärps mellan USA och Nato å ena sidan och Ryssland å den andra sidan. Risken är redan stor att Sverige görs till frontstat i ett storkrig mellan USA/Nato och Ryssland, ett krig på svenskt territorium som absolut inte gagnar vårt land utan förs i främmande makts intresse. Natobaser och kärnvapen på svenskt territorium skulle göra hotet akut.

Men ännu dröjer beslutet om medlemskap – vad kan vi göra?

Men ännu dröjer beslutet om medlemskap. Vi har fått litet tid och vi frågar ”Vad kan vi göra?” Alla är välkomna att diskutera vad vi kan göra framåt! Kom till Rinkeby Folkets Hus, fredag 16 december 18-20.

Tal av bland andra professor emeritus Sven Britton med ett långvarigt engagemang i Internationella läkarrörelsen mot kärnvapen.

Eva Myrdal

Möte i Rinkeby Folkets Hus den 16 december kl. 18-20.

Print Friendly, PDF & Email