smutsig skylt med texten "jobbtorg stockholm"

Mer än var fjärde invånare i Rinkeby-Tensta är arbetslös. Skillnaden i sysselsättning mellan landets mest försummade områden och övriga Sverige är extrem, visar en ny granskning.

Tidningen Arbetet har sammanställt en lista över de politiskt försummade områden som polisen beskriver som särskilt utsatta, och konstaterar att arbetslösheten där är mer än tre gånger så hög som i Sverige i stort.

Statistiken som gäller för mars 2022 kommer från SCB och bygger på data från Arbetsförmedlingen. Då var arbetslösheten i hela landet 7 procent, men i de försummade områdena var motsvarande siffra 22,6 procent.

Annons:

I Husby är 19,7 procent av invånarna utan arbete

I Rinkeby-Tensta som hamnade på sjätte plats i Arbetets lista var arbetslösheten 25,4 i början av året. I Husby är 19,7 procent av invånarna utan arbete. Lägre än snittet i de försummade områden som ingår i Arbetets granskning, men betydligt högre än resten av landet.

Högst arbetslöshet har Malmös försummade stadsdelar. Rosengård toppar listan med 38,3 procent.

– Det är klart att det är ett misslyckande, säger Annika Sundén, nationalekonom och tidigare analyschef på Arbetsförmedlingen till Arbetet. 

Hon lämnade nyligen tjänsten som analyschef, bland annat i protest mot att Arbetsförmedlingen lade ner ett pilotprojekt för utlandsfödda kvinnor, trots att det fungerade bra.

Anna Nygård

Print Friendly, PDF & Email