Vi är många som arbetar i den idéburna sektorn, där de arbetsintegrerade sociala företagen (ASF) finns. Vi står nu beredda att ta vårt samhällsansvar för den målgrupp arbetslösa vi främst arbetar med.

De gäller dem som saknar utbildningar, yrkeserfarenheter och kunskaper i svenska. Det gäller alla i nätverket Yalla-familjens ASF som finns runt om i Sverige och bygger på Yalla Trappans långa erfarenheter.

Normen blir att mamma arbetar och har en egen försörjning

Annons:

Yalla Rinkeby är en del av denna familj och ser ett det finns ett stort behov av insatser riktade och framtagna till kvinnor utifrån kvinnors förutsättningar och behov. Något som återkommande anses saknas vid analyser av insatser riktade tillgrupper i samhället som står utanför den svenska arbetsmarknaden.

Vi har skapat en framgångsrik metodik och pedagogik inom ”Y-Allas väg till arbete” som inte bara skapar nya arbeten, utan även delaktighet och medbestämmande genom det kooperativa ägarskapet. Vi bygger demokrati.

Vi har verktygen för att deltagarna ska hitta motivationen för ett arbetsliv och se sig själva som yrkesarbetande. Gemensamt har vi nått tusentals kvinnor och deras barn. Normen blir att mamma arbetar och har en egen försörjning.

Vi har sett hur samhällets välfärd säljs ut till privata företag på område efter område

Vi har sett hur samhällets välfärd säljs ut till privata företag på område efter område. Friskolor, apotek och vårdcentraler – listan kan göras lång. Utförsäljningen marknadsfördes som visioner om mångfald. Men det som var tänkt som en mångfald blev en enfald och vi ser resultatet idag. Förhoppningar om att små byskolor skulle överleva, eller att apotekspersonalen skulle ta över sitt apotek grusades i takt med att de stora koncernerna tog över.

I förhållande till dessa storkoncerner har den idéburna sektorn ett underläge. Med hjälp av dotterbolag, holdingbolag, utländska intressen och skickliga affärsjurister delas vinster ut och pengar som är ämnade för att skapa samhällsnytta används för privat bruk. Vi kan inte och vill inte göra så här. För oss är målet samhällsnyttan och att använda våra skattepengar på ett rättvist och jämlikt sätt det viktigaste. Dessa mål är i nu upplösning genom att marknadskrafterna nu tillåtits tränga in i vårt gemensamma samhällsbygge.

Vi har ofta samma målgrupp som Arbetsförmedlingen och har under årens lopp haft ett nära samarbete med dem och andra offentliga aktörer. Här sker nu historiska nerdragningar och en stor del av verksamheten kommer att läggas över till den privata coachningsmarknaden.

I mars kommer beskedet från statsmakten, hur ska Arbetsförmedlingen samverka med den idéburna sektorn?

I mars kommer beskedet från statsmakten just i denna fråga, hur ska Arbetsförmedlingen samverka med den idéburna sektorn? Nu är vår förhoppning att de som beslutar ser vår kompetens, erfarenhet, hör våra röster och samarbetar med oss. Låt oss finnas med i arbetat för att få fler till arbete från den målgrupp som vi enträget och framgångsrikt har arbetat med under lång tid. För dessa kvinnor, vill, och och ska delta i arbetslivet! Vi finns här för ett samhälle som håller ihop och är hållbart för alla. Låt den rätta komma in!

Alexandra Wasso Hägglund,
verksamhetsledare, Yalla Rinkeby,
Christina Merker-Siesjö,
ordförande Yalla Trappan Malmö,
Conny Pettersson,
ordförande, Yalla Hjällbo,
Inger Gustavsson,
ordförande, Yalla Jönköping,
Jan Forsstedt,
ordförande, Yalla Borlänge,
Åsa Salomonsson,
Marie Pettersson,
Blivande Yalla Mellerud,
Eugeni Nilsson,
projektledare, Trappa upp Karlskrona

 

Print Friendly, PDF & Email