Under lördagen höll Ort till orts lokala förening i Husby evenemanget ”Knytkalas mot Hembla” på Folkets Husby.
– Mina grannar i Gränby i Uppsala ser vad ni gör och är glada för det. Ni synliggör oss boendes perspektiv, sade Åse Richard, medförfattare till boken Renovräkt, som var på plats.

Ort till ort Husby har arbetat för hyresgästernas rättigheter i Husby sedan juli 2020. Ett av föreningens mest framträdande mål är att kommunalisera Hembla, där föreningen vill se Svenska bostäder ta över bostadsförvaltningen. Under kampanjen ”Kommunalisera Hembla!” uppmanas Husbybor att sätta upp Svenska Bostäder-skyltar på deras fönster.

Hembla äger lägenheterna på Nordkapsgatan, Bergengatan, Nidarosgatan och Törnsbergsgatan. Totalt äger bostadsbolaget 1528 lägenheter i Husby. Hembla som ägs av tyska Vonovia köper i regel oftast upp fastigheter i arbetarklassområden där det bor personer med låg sysselsättning, låg utbildning, låg inkomst och där 85 procent av de boende har utländsk bakgrund.

Annons:
Annons:

De privatägda fastigheterna i Husby har dock bytt ägare åtta gånger sedan Svenska Bostäder 1996 sålde ut 570 lägenheter till Wallenstam. Sedan köptes de övriga husbestånden, alltså 960 lägenheter, till Förstaden 1998. De såldes sedan vidare till Mandamus, som sålde vidare till Akelius och tillbaka till Wallenstam. Sedan köpte Stendörren fastigheterna, följt av D. Carnegie & Co. År 2014 köpte Grafilund in sig hos D. Carnegie & Co och då tog det senare bostadsbolaget över de övriga husbestånden i Husby. År 2016 köpte Blackstone upp D. Carnegie & Co och bytte namn till Hembla 2018. År 2019 köpte Vonovia upp Hembla och i januari 2022 ska Hembla återigen byta namn till Victoriahem och slås ihop med Victoria Park. Tillsammans blir de Sveriges största bostadsbolag.

Vonovia och de andra ledande bostadsbolagen är numera så pass starka att inte ens politiker kan påverka fram en förändring

Ort till ort Husby har under ett års tid haft mottagning i Folkets Husby på tisdagskvällarna och även träffats varje söndag. De har samlat in klagomål och skickat in ärende efter ärende till Hyresnämnden. Det handlar om bland annat dåligt underhåll, så kallade konceptrenoveringar, hyreshöjningar, vatten- och fuktskador, mögel, obefintlig ventilation och skadedjur.

Under evenemanget, där drygt 60 personer deltog, pratade Ort till ort Husby om föreningens verksamhet; vad som hittills gjorts, och vad som planeras att göras. Två hyresgäster fick också berätta om sin befintliga situation. Hembla, som var inbjuden till knytkalaset, var inte på plats för att bemöta hyresgästernas klagomål. Även flera lokalpolitiker som var inbjudna och hade tackat ja till inbjudan, ställde in samma dag till följd av sjukdomar.

Ilhan Kellecioglu från Ort till ort Husby presenterade också sin rapportbok ”Rapport inifrån ’Hemblahelvetet’”, som skrevs tillsammans med tre professorer vid Malmö universitet och delades ut till alla deltagare under knytkalaset. Den bygger på den forskning som han ägnat sig åt under 17 månader. Boken är baserad på intervjuer, dokumentläsning, observationer och aktionsforskning kring situationen med bostadsbolaget Hembla – som har väckt stort missnöje inte bara i Husby och i övriga Järva, utan även nationellt.

– En av professorerna sa att Vonovia och de andra ledande bostadsbolagen numera är så pass starka att inte ens politiker kan påverka fram en förändring, sade Ilhan Kellecioglu.

I somras var SVT:s Uppdrag Granskning på besök i Husby för att prata med hyresgäster om missförhållandena i Hemblas bostadsområden. Det nästan en timme långa avsnittet som hade premiär den 10 november visades under gårdagens evenemang.

Det finns en rörelse, det såg vi i somras med kampen mot marknadshyrorna

Efteråt gick Ort till ort igenom planerna inför 2022. Organisationen kommer bland annat att presentera en överenskommelse med de partier som sagt att de stödjer en återkommunalisering och prata med dem om att skriva på. Om partierna inte vill komma överens så kommer organisationen att börja arbeta med att driva igenom en folkomröstning om återkommunalisering.

Efter genomgången av årsplanen var det dags för diskussion om hur Ort till ort tillsammans med hyresgästerna kan gå vidare och fortsätta organisera sig.

– Vi behöver samarbeta med fler aktörer. Det finns en rörelse, det såg vi i somras med kampen mot marknadshyrorna, sade Arne Johansson från Norra Järva Stadsdelsråd.

Inga Harnesk från Husby vill se att samarbetet över generationsgränserna ska bli bättre.

– De flesta av oss bor flera generationer i samma bostadshus, men det finns få naturliga mötesplatser runt bostadsområdena. Vi behöver träffas och utbyta perspektiv, sade hon.

Mitt tips är att ni satsar på breda allianser

Nikoletta Dolphin från Rinkeby har organiserat sig mot dem undermåliga underhållen av områdesgårdarna i Rinkebysvängen, där det finns stora problem med råttor.

– För oss har språkbarriärer och brist på kunskap om hur man kan organisera sig varit utmaningar. Men då har vi ordnat fram tolkar, sade hon.

På plats var även Dominika Polanska och Åse Richard som båda är medförfattare till handboken Renovräkt.

– Mitt tips är att ni satsar på breda allianser, kontinuitet, möten och att ni firar era segrar. Det är jätteviktigt, sade Dominika Polanska.

– Jag bor i ett område i Uppsala som heter Gränby och där vi har liknande problem. Jag vill bara säga att det ni gör är fantastiskt. Ni synliggör oss boendes perspektiv. Mina grannar i Uppsala ser vad ni gör och är glada för det, sade Åse Richard.

Eleni Terzitane
Print Friendly, PDF & Email