I helgen anordnade nätverket Ort till Ort gårdsfika i Husby, som en del av kampanjen Kommunalisera Hembla. Hyresgästerna är missnöjda med hyresvärden som anklagas för slarviga renoveringar och dåligt underhåll av lägenheter.
– Om fler träder fram och delar med sig av sina upplevelser kan vi påverka situationen, säger Elvedina Spahovic.

Hembla är en av Järvas största fastighetsägare och har bostäder i såväl Husby, Rinkeby och Tensta. I Husby är Hembla hyresvärd för 44 flerbostadshus på Nidarosgatan, Nordkapsgatan, Tönsbergsgatan och Bergengatan. Det motsvarar ungefär 1000 lägenheter.

Ort till Ort har startat kampanjen Kommunalisera Hembla eftersom Hembla missköter sina fastigheter. Många hyresgäster har stora problem med ventilation, vattenskador, mögel eller skadedjur. Dålig isolering i såväl ytterdörrar, fönster och balkonger har även lett till ökade el- och värmekostnader för hyresgästerna. De kräver därför att det allmännyttiga bostadsbolaget Svenska Bostäder skall köpa tillbaka lägenheterna. 

Annons:

I Göteborg köpte kommunen tillbaka 1000 lägenheter

Ett liknande fall har inträffat i Göteborg där missnöje och protester från hyresgäster ledde till att det kommunala bostadsbolaget köpte tillbaka 1000 lägenheter. Eftersom det är politiker som fattar dessa beslut hoppas Ort till Ort på dialog med lokalpolitiker i området för att lyfta frågan. Clara Lindblom (V), ledamot i kommunfullmäktige, har varit på besök i Husby för att diskutera hur kampanjen kan fortgå. Fler samtal med politiker planeras.

I söndags eftermiddag arrangerades nätverkets fjärde gårdsfika, denna gång på Nidarosgatan. Där hade hyresgäster möjlighet att skriva under namnlistor för att stödja kampanjen, men de kunde även fylla i blanketter för åtgärds- och upprustningsföreläggande till domstolen. De vuxna bjöds på fika och barnen fick godis.

 – De som drabbas mest är barnen, att de ska behöva bo i en ohälsosam miljö, säger Elvedina Spahovic.

Hembla lovar, men gör ingenting

Hyresgästerna tycker inte att Hembla sköter underhållet av lägenheterna och inte heller uteplatser och gårdar. De boende känner sig inte hörda.

 – Hembla lovar, men gör ingenting. Det enda de vill är att tjäna pengar på oss, säger Nariman Rohani, boende på Nidarosgatan.

Nätverket genomför även dörrknackningar för att engagera hyresgäster, sprida information och skapa ett kollektivt stöd i eländet. Kampanjen har fått positiva reaktioner säger Elvedina Spahovic.
 – Det är många som har gått med på att göra en anmälan.

Men det finns en rädsla bland hyresgästerna att komma fram och dela med sig av sina upplevelser. Detta, menar Spahovic, utnyttjas av Hembla som avstår från att utföra nödvändiga åtgärder för att de menar att det handlar om enstaka fall.
 – Om fler träder fram och delar med sig av sina upplevelser kan vi påverka situationen.

Hyresgästerna beskriver mardrömsscenarier

Hyresgästerna beskriver mardrömsscenarier, där det ena fallet är värre än det andra. Mona Mohamed berättar om vattenskadan som hon haft i sin lägenhet.
 – Det var blött överallt, det var som ett vattenfall från alla väggar. Hela golvet bubblade.

Mona Mohamed kontaktade Hembla om vattenskadan. Men hon och hennes fem barn erbjöds inget tillfälligt boende, utan hon fick istället ta kontakt med sitt försäkringsbolag.
 – Vi bodde på hotell i två månader.

Hembla förde inte heller någon ordentlig dialog med försäkringsbolaget vilket ställde till problem för familjen.
 – De svarar inte i telefon. Vi fick sitta i receptionen i sex timmar i väntan på beslut i vårt ärende.

Vi fick sitta i receptionen i sex timmar i väntan på beslut

Flera hyresgäster menar att Hemblas öppettider är dåliga och att deras anställda är svåra att få tag i.
 – Det känns som om vi lever i tredje världen, säger Mona Mohamed upprört.

Hon jämför även gården utanför huset med de gårdar som förvaltas av Svenska Bostäder, också de i Husby.
 – Vår gård känns död. Min nioårige son tycker inte om att leka där, utan vill till de finare gårdarna där hans kompisar bor.

De bostäderna menar Mona Mohamed är finare på insidan såväl som på utsidan.
 – Jag vill lämna Hembla, men det är svårt att flytta någon annanstans. Mitt liv är här.

Maryan Bouraleh

Fakta: Ort till Ort anordnar tillsammans med Folkrörelsejuristerna och fackföreningen SAC Syndikalisterna kostnadsfri Juridisk och social rådgivning varje tisdag kl.17:00-19:00 i Folkets Husby. Där kan en gärna vända sig för boendefrågor.

Läs vidare på Hemblahelvetet för fler exempel från hyresgäster om hur det kan vara att bo hos Hembla..

Print Friendly, PDF & Email