TV-fotograf filmar och man pratar i förgrunden.
Uppdrag granskning om Hembla i Husby.

Under hösten kommer Ort till ort – Husby att släppa en bok om Hembla. ”Rapport inifrån ’Hemblahelvetet’” är namnet på rapportboken som skrivits av Ilhan Kellecioglu.

Boken bygger på den forskning som Ilhan Kellecioglu från Ort till ort ägnat sig åt under 17 månader. Boken är baserad på intervjuer, dokumentläsning, observationer och aktionsforskning kring situationen med bostadsbolaget Hembla som har väckt stort missnöje inte bara i Husby och i övriga Järva, utan även nationellt.

– Aktionsforskning går ut på att jag också agerat som aktivistisk forskare och använt mig av kampmetoder för att ta fram information och kunskap, säger Ilhan Kellecioglu.

Annons:

Efter det ägarbytet kan man se en helt ny organisationskultur som har kommit till

Den cirka hundra sidor långa boken är indelad i sex kapitel där den första handlar om historien bakom ägarbytet av Hemblas hyreshus i Husby, och den kamp som sedan tidigare har förts för att få en bättre bostadssituation för hyresgästerna.

– Andra kapitlet är ett metodkapitel där jag beskriver vad jag gjort och hur jag gått till väga, säger Ilhan Kellecioglu.

Tredje kapitlet handlar om Hembla och om vilka typer av förändringar som bostadsbolaget har gått igenom sedan Vonovia tillträdde som ägare 2019.

– Efter det ägarbytet kan man se att en helt ny organisationskultur har kommit till. Jag beskriver också Hemblas vision, mål och framtida planer kring ekonomi, social hållbarhet, övervakning, de olika typerna av underleverantörer som de använder och om de olika bristerna som finns i deras affärsstrategi med just konceptrenoveringar.

– Jag fördjupar mig särskilt i just detta och i det bristande underhåll som finns, men också om de olika typer av tilläggskostnader som de allt eftersom debiterar hyresgästerna med, säger Ilhan Kellecioglu.

Det man har försökt göra för att förändra situationen

Kapitel fyra handlar om hyresgästernas egna berättelser. Där kommer man att kunna läsa om de stora problem som finns bland annat med vattenskador, ventilation och mögel.

– Sedan i det femte kapitlet så behandlar jag hyresgästföreningens kamp och Ort till orts egen kamp. Det man har försökt göra för att förändra situationen, säger Ilhan Kellecioglu.

I det sjätte kapitlet försöker Ilhan Kellecioglu besvara olika frågeställningar och komma fram till slutsatser som han hoppas ska kunna väcka debatt.

Boken släpps i oktober och hösten i övrigt kommer att innebära hög aktivitet för Ort till ort. Bland annat väntas en flaggkampanj, en demonstration utanför stadshuset, en utbildning om Hembla och hyresgästernas rättigheter samt en visning i Folkets Husby av Uppdrag Gransknings program om Hembla där Ort till ort deltagit.

Eleni Terzitane

Fakta:
Ort till ort – Husby är en förening för hyresgäster boende i Husby. De har arbetat för hyresgästernas rättigheter i Husby sedan juli 2020. Ett av föreningens mest framträdande mål är kommunalisera Hembla, Ort till ort – Husby vill att Svenska bostäder ska ta över bostadsförvaltningen.

Print Friendly, PDF & Email