Somalisk man i kavaj och skjorta.

Nyamko Sabuni vill vräka föräldrar med barn som hamnat i kriminalitet. Men hon borde inte skylla på föräldrarna för sitt eget misslyckande. Det är den politik som hon företräder som fördärvade Rinkeby.

Sabuni, du bor i ett välbärgat område, där du och andra priviligierade känner er trygga. Det är inte dina barn som blir offer för en meningslös gängkonflikt, utan det är våra barn som riskerar mista livet innan de fyllt 25 år. För oss föräldrar i Järva är det oerhört traumatiserande att förlora ett barn. Ingen förälder i världen vill att deras barn hamnar i snett, utan varje förälder anstränger sig till det yttersta för att deras barn ska lyckas i vuxenlivet.

Du vill vräka föräldrarna från sina bostäder. Det är anmärkningsvärt att du som sitter i riksdagen inte förstå vad lagen säger om kollektiv bestraffning. Kollektiv bestraffning innebär att man frångår den grundläggande principen om att var och en ansvarar för sina egna handlingar. Man utsätter istället en hel grupp för ett straff som inte alla har begått. Kollektiv bestraffning är förbjudet både i Sveriges lag och i FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheterna. Det handlar om grundläggande rättssäkerhet. Din rasistiska retorik går över alla gränser. Om ditt högerextrema krav genomförs urholkas rättssäkerheten och det leder till en nedmontering av demokratin.

Annons:

Ditt förslag saknar båda moral och medmänsklighet

Ditt förslag saknar båda moral och medmänsklighet. Gängkriminaliteten måste elimineras och våld ska inte förekomma på våra gator.

Nyamko Sabuni, det var dina partikollegor på kommunnivå som var med och kontinuerligt skar ned resurserna till förorterna. År 2020 redovisade Rinkeby-Kista 39,4 miljoner i överskott. Samtidigt som 45 procent av ungdomarna i stadsdelen är arbetslösa, 35 procent av de vuxna är sysslolösa och alldeles för många elever går ut högstadiet utan slutbetyg.

Ni tog inte den alarmerande rapporten på allvar, som skickades in 2012. Utan istället fick skola och socialtjänst kraftigt minskade resurser. Er politik bidrar till att barn inte klarar skolan, vilket i sin tur banar väg för arbetslöshet och utanförskap. Och nu försöker du på ett desperat sätt att lösa gängkriminaliteten genom att bestraffa föräldrarna och vräka dem.

Alla kan se dina desperata försök att locka väljare från SD

Alla kan se dina desperata försök att locka väljare från SD, då du kopierar deras retorik. Det är beklagligt att en ledare för ett liberalt parti uttalar sig på detta sätt, istället för att bekämpa rasisterna på samma sätt som dina tidigare partiledare hade gjort.

Våra barn som mördas är svenska medborgare, de är födda på Karolinska sjukhuset. Om du är en seriös politiker, skulle du föreslå lämpliga och långsiktiga åtgärder. Det behövs insatser på nationell nivå.

Det behövs insatser på nationell nivå

Tillsätt en kriskommitté bestående av experter, politiker och civilsamhället, som tillsammans arbetar för att för att få bukt med utanförskapet och det dödliga våldet bland unga.

Flytta viktiga samhällsfunktioner till förorten. Till exempel hade flytten av Diskrimineringsombudsmannen, som stoppades, kunnat ge förorten ett ansikte utåt och samtidigt skapat arbetstillfällen. En statlig myndighet i förorten skulle också gynna lokala näringsidkare.

Fler traineejobb inom bristyrken såsom vård, restaurang- och byggbranschen för ungdomar. Under valrörelsen lovade regeringen 31 000 traineejobb. Var tog de vägen?

Fler lärlingsplatser, praktik och utbildning, som leder till jobb.

Utnyttja lokala akademiker som finns i området, för att ungdomarna behöver goda förebilder.

Satsa på att vända de sjunkande skolresultaten i förorterna, genom att attrahera och rekrytera lärare med spetskompetens till förortsskolor.

Prioritera ordning och reda i båda klassrummen och i skolmiljön. Till exempel genom att anställa flera ordningsvärdar från civilsamhället, helst föräldrar och skötsamma ungdomar i området.

Förstärk civilsamhällets roll.

Satsa på sociala rehabiliteringsinsatser för avhoppare från gäng.

Skärp straffen för vapeninnehav och stärk gränspolisens roll för att stoppa vapensmuggling till landet.

För varje dag som går utan insatser för att få stopp på det ungdomsrelaterade våldet som härjar i vårt område ökar risken för att fler skötsamma medborgare får betala med sina liv.

Kahin Ahmed
Print Friendly, PDF & Email