Plaskdammen utan vatten hela sommaren

Nydalsparken i Tensta är lämnad åt sitt öde.  Plaskdammen är utan vatten (och har varit så hela sommaren) duschen fungerar inte och toaletten är trasig. Toaletten, som var hypermodern och kostade en massa pengar, har inte skötts och hållits efter och är numera en skam att se. I år när värmen har slagit alla rekord är plaskdammen ur funktion. Tenstas barnfamiljer är tvungna att söka andra alternativ och måste resa bort för att ha tillgång till vatten och toalett för sina barn. Det är en månad sedan jag påpekade att plaskdammen är utan vatten, precis som fontänen i Tensta centrum. Ändå har inget hänt. Politikerna i vår stadsdel, vad sysslar ni med? Varför är det ingen som reagerar? Panayotis Hatzipavlis Tenstabo

Vem ansvarar för busshållplatserna?

Tensta Centrums hållplats mot Spånga verkar vara bortglömd. Där finns inget skydd för väder och vind. I tre år har jag försökt att förmå berörda aktörer att sätta tillbaka väderskyddet. Så här års, kan det väl gå an, men även i kyla, regn och snö måste Tenstaborna stå där för att vänta på bussen. Jag skickade email till Stadsdelsnämnden i Spånga -Tensta. De svarade att det är inte deras ansvar. Kanske tillhör inte vi  medborgare deras Stadsdelsnämnd? Jag ringde till SL. Tack sade de, vi fixar det. Jag skickade också email. Inget hände. Jag pratade med bolaget som driver trafiken hos oss i Tensta. Nej, det är inte vi som är ansvariga, sade de. Det är SL. Efter tre år – fortfarande inget väderskydd på busshållplatsen vid korsningen Tensta allé och Tenstastråket i riktning mot Spånga. Men skrattretande nog så har hållplatsen på andra sidan gatan, i riktning mot Kista, två väderskydd. Dra åt helvete alla ansvariga. Med vänlig hälsning Panayotis Hatzipavlis Tenstabo

Miljoner har det kostat – men fontänen är utan vatten i hettan

Tenstagången har rustats för flera miljoner, gatstenarna har bytts ut, nya bänkar att sitta på och fräscha träd har planterats. Men konstverket Människans träd, som finns på en husvägg i Tensta centrum och är en symbol för området, det har man inte fräschat upp. Och fontänen är utan vatten, både människor och fåglar behöver vatten i sommarhettan. Men stadsdelens ansvariga verkar inte se vad som behövs. De är upptagna med utredningar, som leder till att olika föreningsprojekt läggs ned. I år blir det ingen Tensta marknad, för första gången på många, många år. Politikerna tycker inte att vi behöver något gymnasium, utan det läggs ned. Vi behöver inget servicehus, pensionärerna flyttas. Tensta träff har de lämnat till ABF, ett dotterbolag till (S). Bidrag får bara en del föreningar. Det finns mycket mer att ta upp. Den 9 september är det val. Tänk noga när du ska rösta. Med vänlig hälsning Panayotis Hatzipavlis Tenstabo

Foderbrist i landet – vem tar ansvar för Hästa Gård?

Mycket allvarligt att höskörden på dessa 185 hektar står och torkar bort, för att ingen gör något.Det är akut foderbrist i landet och bönderna nödslaktar sina djur. Slakterierna har fullbokat fram till jul. Höet på Hästa Gård skulle kunna rädda många! Ytterligt inkompetent, någon måste ställas till svars. MVH Percy Fredriksson Tidigare Kistabo i 30 år   Foto: Hästa Gård

Elva anledningar att inte rösta på SD. 

Jag bor i Akalla. Härom dagen mötte jag ett par Sverigedemokratiska valarbetare. De var inte lika politiskt korrekta som deras ledning och Sverigedemokraternas ledning är inte särskilt angenäm den heller. De gav exempel på svenska medborgare i området som skulle utvisas, om de skulle få makten. Jag frågade dem om detta verkligen var ett resonemang som deras ledning höll med om? Svaret blev att dagen kommer att komma då de ska göra upp med bristerna i Sverige, speciellt muslimer. Sverige skulle bli tryggt som förr. Jag har svårt att minnas den tid då Sverige utvisade svenska medborgare och tog medborgarskap? Oavsett så låter det inte särskilt tryggt. Jag har svårt att förstå deras människosyn och hur man samtidigt kan säga sig stå för en demokratisk rättstat och i samma andetag säger sig vilja avskaffa likhet inför lagen. Förutom att partiet uppenbarligen är rasistiskt och i alla fall har två av deras valarbetare problem med rättsstaten så finns det även andra argument till att inte välja SD i höst. Deras företrädare som Mattias Karlsson, riksdagsledamot, skriver att en väljare som ställt kritiska frågor om partiet saknar den kognitiva förmågan. Han satte alltså en diagnos på väljaren som inte ställer upp på…

Vad tänker politikerna göra?

Vad tänker politikerna göra för ungdomarna? Särskilt för de ungdomar som står utanför Tenstas tunnelbana och i garaget dag efter dag? I fyra år har politikerna misslyckas. Jag har skickat medborgarförslag för länge sen,  att en gång per månad borde en kommitté av stadsdelsnämndens politiker besöka Tensta. De ska prata med företagare, fråga dem hur de har det och vad de kan göra för dem? De ska prata med Tenstaborna och höra vad som bekymrar dem. Sen ska de gå utanför tunnelbanan och prata med ungdomarna. Fråga dem ”vad vill ni att vi ska göra för er?” De borde erbjudas praktik, utbildning med mera. Ungdomarna borde bjudas in till Stadsdelsnämnden och till förvaltningen, så att de kan prata om saken. Jag fick inget svar ännu. Och ungdomarna står där fortfarande. Mvh Panayotis Hatzipavlis  Tenstabo