Möte till hyresrättens försvar!

Den nya politiska majoriteten i Stockholm vill genomföra både marknadshyror och utförsäljning av hyresrätter. Vad kommer det att betyda för Järvaborna? Nu hotas vi inte bara av det blågröna styrets ombildningar och utförsäljningar. Både C och L kräver marknadshyror och en ytterligare rejäl högervridning av regeringspolitiken som villkor för stöd till en Löfven-regering. Mot denna krigsförklaring gentemot de redan enormt missgynnade hyresgästerna krävs en massiv kampanj till försvar för hyresrätten och krav på en ny social bostadspolitik för bra och klimatsmarta bostäder som alla har råd med! Vi måste diskutera hur vi gemensamt med hyresgäströrelsen och andra nätverk av boende runt om i Stockholm ska kunna kämpa för bra och billiga bostäder. Och hur vi ska fortsätta kampen mot D. Carnegies/Hemblas skamlösa hyreshöjningar i samband med renoveringar och hutlösa hyror i nyproduktionen. På onsdag den 5 december är det möte i Folkets Husby 18.00. Där medverkar Simon Safari, ordförande för Hyresgästföreningen Region Stockholm, Ilyas Hassan, Förorten mot våld. Dominika Polanska, bostadsforskare och Elin Gauffin, Rädda hyresrätten. Arne Johansson Norra Järva Stadsdelsråd

Annie Lööf markerar mot rasismen

Häromdagen läste vi skriverier i dagstidningen av framträdande figurer från Moderaterna och Kristdemokraterna som gång på gång kritiserar C och L.  M och  Kd:s företrädare menar att C och L  svikit både alliansen och respektive väljare. Bakgrunden till detta är det svårlösta politiska läget i vår riksdag och ett resultat av valutgången.   Centerledaren Annie Lööf har under valet tydliggjort att hon aldrig samarbetar eller ställer upp för en regering som söker stöd hos SD. Sverigedemokraterna är ett högerpopulistiskt parti vars ledarfigurer har öppet visat rasistiska åsikter och vars politik är baserad på rasbiologisk ideologi. Sverigedemokraterna delar in svenska medborgare utifrån etnicitet och blodsband.  I senaste partiledardebatten inför valet 2018,  sade Jimmie Åkesson öppet i SVT:s direktsändning att ”det är så svårt för utrikesfödda att få jobb beror på att de inte är svenskar, och inte passar in i Sverige”. Annie Lööf reagerade starkt mot Jimmies grova generaliseringar och rasbiologiska agenda, medan de andra partiledarna verkade vara passiva.  Rasismen har normaliserats Debattklimatet har förändrats och rasismen har normaliserats och legitimerats i dagens samhälle. Vi upplever att Europa inte lärt sig av sin blodiga historia, präglad av kolonialism och nazism, som ledde till en omfattande mänsklig förödelse.    Rasismen är inte bara…

Stärk Tullverkets arbete mot införsel av vapen

Ännu en gång sätter jag mig för att skriva en debattartikel för att uppmärksamma det eskalerande våldet. Under några månader har inga skott hörts i Stockholm, men nu har det börjat igen. Nya offer skördas medan hela Sverige är upptaget med vem eller vilka som ska bilda regering. Jag är oroad över hur detta kommer fortsätta om inte kommande regering och polismyndighet verkligen ser över sitt arbete och på allvar börjar se var det brister. En myndighet som inte har uppmärksammats tillräckligt, och som borde uppmärksammas mer både i statsbudgeten och i debatten, är Tullverket. För det som dödar, utöver förövaren,  är faktiskt vapnet och kulorna. Det är viktigt att Tullverket får mer pengar och resurser så att de kan stoppa vapnen som kommer in i Sverige. De 200 miljoner som regeringen satsar räcker inte. Tullverket måste hålla koll på allt som rör sig in och ut över Sveriges gränser. Låt polisen få fokusera på de vapen som redan är i omlopp och slippa oroa sig för att det hela tiden kommer nya. Låt oss vara tydliga med en sak; det må vara unga som begår de grova brotten, men de riktiga bovarna som rättsväsende inte kommer åt, är de…

Vi bussresenärer måste kräva fler turer med buss 179

Jag har bott i Tensta i många år. Ofta och regelbundet har jag åkt med 179:an, i båda riktningar. Jag har flera gånger sett att det har gjorts kvalitetsundersökningar på bussarna i Järvaområdet. Men få tog sig tid eller ville inte svara trots anonymitet. Många är nog frustrerade eller orkar inte helt enkelt, eller så kunde de kanske inte svara på enkäterna på grund av språksvårigheter. Linje 179 ÄR lång, från Vällingby till Sollentuna C. Nästan en timme lång resväg. Ofta förseningar och köer vid Spånga station, Rinkeby, Kymlingelänken, vilket så klart även ställer till det med tidspassningar och eventuella förarbyten och annat. För ett bra tag sedan föreslog jag till SL Kundtjänst, att varför inte ordna med förstärkningsturer (det vill säga extraturer) på 179:an i rusningstider! Mitt förslag var att det mellan Spånga stn-Kista centrum vore bra med nämnda! Det brukade vara, och är det säkert nu också, fullsatt med skolungdomar, arbetare/pendlare/ och även faktiskt en och annan barnvagn, som behöver komma med i just rusningstiderna. Många har tider att passa tidiga morgnar och många ska även hem sedan på eftermiddagen! Bussresenärer, ta er tid att påtala problemen! Boende och bussresenärer som berörs, ta er tid att verkligen påtala problemen och framför allt ge förslag. Varför inte till exempel förstärkningsturer mellan kl 6,30-8,30 samt 16,30-18,30? Jag tror nog…

Vården ska finnas där den behövs 

Alliansens sjukvårdspolitik i Stockholm ger vårdbolagen rätt att välja bort områden där behoven är som störst. Under tolv år har den moderatstyrda majoriteten i Stockholm läns landsting avvecklat vår gemensamma välfärd, istället för att utveckla den. Man har privatiserat och flyttat bort våra landstingsdrivna verksamheter. Vi socialdemokrater vill minska folkhälsoklyftan och uppnå en mer jämlik vård för alla Järvabor. Utan hänsyn till vilken typ av vård som behövs har det införts 37 vårdvalsmarknader. Vårdbolagen har fått fri etableringsrätt. Vårdföretagarna har etablerat sig framför allt i centrala delar av Stockholm, där invånarna mår som bäst, istället för där behoven är som störst. Samtidigt tycker patienter vid 7 av 10 vårdcentraler i Stockholms län att det har blivit svårare att få hjälp. Folkhälsoklyftorna visar tydligt att Järvaborna påverkas av den moderatstyrda alliansens sätt att styra sjukvården. Dubbelt så många kvinnor får hjärtinfarkt i Rinkeby som i Vaxholm. Sjukdomar som lungsjukdomen KOL och diabetes ökar i Järva. Depression och ångest ökar påtagligt i länet, främst bland kvinnor i socialt utsatta områden. Idag har 8 procent av Järvas treåringar karies i tänderna. På Kungsholmen är det mindre än 1 procent. Landstingspolitiker måste se hur folkhälsan ser ut i verkligen. Det ska inte spela någon…

Vem ansvarar för de trasiga bänkarna på Rinkeby torg?

Den 19 juni tog jag en bild på de trasiga bänkarna i Rinkeby centrum. Nu i augusti tog jag en ny bild, bänkarna står fortfarande kvar. Då gick jag till Medborgarkontoret för att fråga dem om torget var privat eller tillhörde kommunen. De sade att det är kommunens, men när jag visade bilderna på de trasiga bänkarna avfärdade de mig på ett väldigt otrevligt sätt. De sade att jag kommit till fel plats och att de inte hade något med det att göra. Är det så här kommunen och stadsdelen vill att deras lokala ansikte utåt ska bemöta medborgarna? Är det så här kommunen vill att deras lokala ansikte utåt ska bemöta medborgarna? Extra absurt är att jag i mitt jobb, på receptionen i Rinkeby Folkets Hus, dagligen får vägleda tiotals personer som söker efter olika typer av kommunal service. Oftast söker de just Medborgarkontoret, men även Familjehuset och Biblioteket. De vill veta adress och öppettider, var man ska lämna tillbaka böcker när bibblan är stängd och mycket annat. Jag försöker hålla mig informerad och tar hjälp av teckenspråk eller kollegor när språket inte räcker till. Ibland kommer kommunanställd personal och ber mig att släppa in dem i Träfflokalen, som även…

Plaskdammen utan vatten hela sommaren

Nydalsparken i Tensta är lämnad åt sitt öde.  Plaskdammen är utan vatten (och har varit så hela sommaren) duschen fungerar inte och toaletten är trasig. Toaletten, som var hypermodern och kostade en massa pengar, har inte skötts och hållits efter och är numera en skam att se. I år när värmen har slagit alla rekord är plaskdammen ur funktion. Tenstas barnfamiljer är tvungna att söka andra alternativ och måste resa bort för att ha tillgång till vatten och toalett för sina barn. Det är en månad sedan jag påpekade att plaskdammen är utan vatten, precis som fontänen i Tensta centrum. Ändå har inget hänt. Politikerna i vår stadsdel, vad sysslar ni med? Varför är det ingen som reagerar? Panayotis Hatzipavlis Tenstabo

Vem ansvarar för busshållplatserna?

Tensta Centrums hållplats mot Spånga verkar vara bortglömd. Där finns inget skydd för väder och vind. I tre år har jag försökt att förmå berörda aktörer att sätta tillbaka väderskyddet. Så här års, kan det väl gå an, men även i kyla, regn och snö måste Tenstaborna stå där för att vänta på bussen. Jag skickade email till Stadsdelsnämnden i Spånga -Tensta. De svarade att det är inte deras ansvar. Kanske tillhör inte vi  medborgare deras Stadsdelsnämnd? Jag ringde till SL. Tack sade de, vi fixar det. Jag skickade också email. Inget hände. Jag pratade med bolaget som driver trafiken hos oss i Tensta. Nej, det är inte vi som är ansvariga, sade de. Det är SL. Efter tre år – fortfarande inget väderskydd på busshållplatsen vid korsningen Tensta allé och Tenstastråket i riktning mot Spånga. Men skrattretande nog så har hållplatsen på andra sidan gatan, i riktning mot Kista, två väderskydd. Dra åt helvete alla ansvariga. Med vänlig hälsning Panayotis Hatzipavlis Tenstabo

Miljoner har det kostat – men fontänen är utan vatten i hettan

Tenstagången har rustats för flera miljoner, gatstenarna har bytts ut, nya bänkar att sitta på och fräscha träd har planterats. Men konstverket Människans träd, som finns på en husvägg i Tensta centrum och är en symbol för området, det har man inte fräschat upp. Och fontänen är utan vatten, både människor och fåglar behöver vatten i sommarhettan. Men stadsdelens ansvariga verkar inte se vad som behövs. De är upptagna med utredningar, som leder till att olika föreningsprojekt läggs ned. I år blir det ingen Tensta marknad, för första gången på många, många år. Politikerna tycker inte att vi behöver något gymnasium, utan det läggs ned. Vi behöver inget servicehus, pensionärerna flyttas. Tensta träff har de lämnat till ABF, ett dotterbolag till (S). Bidrag får bara en del föreningar. Det finns mycket mer att ta upp. Den 9 september är det val. Tänk noga när du ska rösta. Med vänlig hälsning Panayotis Hatzipavlis Tenstabo

Foderbrist i landet – vem tar ansvar för Hästa Gård?

Mycket allvarligt att höskörden på dessa 185 hektar står och torkar bort, för att ingen gör något.Det är akut foderbrist i landet och bönderna nödslaktar sina djur. Slakterierna har fullbokat fram till jul. Höet på Hästa Gård skulle kunna rädda många! Ytterligt inkompetent, någon måste ställas till svars. MVH Percy Fredriksson Tidigare Kistabo i 30 år   Foto: Hästa Gård