På senaste mötet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd hade vi i Vänsterpartiet lagt ett förslag om att införa ett rapporteringssystem när ordningsvakter ingriper mot minderåriga.
Vi lämnade in skrivelsen redan i januari, efter misshandeln i Kista galleria, men förvaltningen svarade att det ansvaret inte ligger på förvaltningen utan på polisen.
Vi valde då att lägga eget förslag till beslut om att införa rapporteringssystem, och att förvaltningen ska kontakta Securitas för att införa ett rapporteringssystem.
”Tre personer avvisade från biblioteket för ordningsstörning”.
Jag förklarade att jag hade begärt ut väktarnas rapporter till polisen efter händelsen i gallerian. Rapporterna är undermåliga och de berörda ordningsvakterna skrev endast ”Tre personer avvisade från biblioteket för ordningsstörning”. Ingripandet filmades och blev uppmärksammat och hårt kritiserat, bland annat kallade Rädda barnen händelsen för barnmisshandel. Men i rapporten stod inget om det, inte heller om pojkarnas ålder eller att de hade avvisats med fysisk kraft.
 
Det är ett allvarligt problem om vi förlitar oss på en privat ordningsmakt som gör bristfälliga rapporter till polisen. Har en ordningsvakt använt våld mot ett barn, som dessutom är så ung som 12 år, borde det rimligtvis framgå i avrapporteringen. Det är upprörande att det inte gör det i det här fallet och det visar på bristerna i systemet med ordningsvakter.
Detta borde beröra samtliga politiker, oavsett block eller parti.
Vi anser att detta är ett fall som borde beröra samtliga politiker i nämnden, oavsett block eller parti. Men i omröstningen valde s att lägga ner sin röst och övriga partier röstade emot vårt förslag. Sd:s stol stod tom.
Veronica Stiernborg, V.s ledamot i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.
Print Friendly, PDF & Email