Husby behöver Svenska Bostäder.

Katarina Luhr (MP) har påstått att endast elva av Stockholms stadsdelar uppfyller de blågröna kraven på ”dominerande” allmännytta för att komma i fråga för ombildningar. En av de stadsdelar som pekats ut är Husby.

Men Husby utgör tillsammans med Kista och Akalla den sammanhängande stadsdelen Norra Järva och här råder snarast brist på hyresrätter, inte minst allmännytta. Kista byggdes nästan uteslutande med bostadsrätter och småhus, och i Akalla har mycket av den allmännytta som fanns ombildats.

Här råder snarast brist på hyresrätter

Annons:

På 90-talet såldes närmare hälften av Svenska Bostäders bestånd i Husby ut till “en långsiktig köpare”. Sedan har de hyresgästerna sålts vidare ett halvdussin gånger och husen ägs nu av D.Carnegie/Hembla. Storägare är amerikanska Blackstone, och huvudägare där är en kollega i fastighetsbranschen till Mr D. Trump. Företaget verkar ha gått under radarn i våra medier, men affärsidén som våra grannar fått känna på är att i stor omfattning köpa upp miljonprogramsområden och genomföra kraftiga hyreshöjningar med hjälp av kortsiktiga kosmetiska upprustningar, samtidigt som långsiktigt underhåll lämnas därhän. Detta i skarp kontrast till Svenska Bostäder som i Husby har ett pågående tioårigt program, med stambyten, värmeisolering, totalrenovering av lägenheterna och installation av solceller på taken. Och det med hyreshöjningar som tillåter de flesta att flytta tillbaka.

Det krävde flera års kamp under den förra borgerliga mandatperioden innan Husbyborna med hjälp av Hyresgästföreningen kunde sluta avtal om hur upprustningen skulle gå till med Svenska Bostäder och staden – företrädd av dåvarande ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson.

Dessförinnan fanns det, när det var som värst, planer på att riva 1100 lägenheter och ersätta våra hem med radhus och bostadsrätter “eftersom det är trevligare”, som utredaren arkitekten Sten Jonsson från Göteborg sade när han presenterade Svenska bostäders planer på dåvarande Husby Träff.

Att ombilda eller sälja Svenska Bostäders hus vore ett svek

Att nu avbryta processen genom att ombilda eller sälja Svenska bostäders hus, skulle upplevas som ett svek. För oss som bor i Norra Järva framstår Svenska Bostäders återstående innehav som ett litet kvarvarande allmännyttigt reservat. Men för den enskilda individen spelar det ingen roll hur stort eller litet beståndet är.

Om man som jag har bott i 36 år i en lägenhet hos en hyresvärd som man valt och får ”erbjudandet” att sätta sprätt på sina små besparingar och skuldsätta sig för att få bo kvar och försöka få pensionen att räcka till att betala skulden, känner man ingen större entusiasm eller tacksamhet.

Alternativet att ens fattiga grannar, mot förmodan skulle vilja och lyckas köpa huset, så man fick dem som hyresvärd är heller inte lockande. Inget ont om grannarna, men de kan inte matcha vare sig Svenska bostäders resurser eller kompetens som fastighetsskötare och värdar. Dessutom skapar Svenska Bostäder som en seriös aktör med sin närvaro en kontinuitet och trygghet som behövs i Husby.

Mats Leander, Husby

Möte om Husbys framtid söndag 15.00 på Husby gård. Läs här.

Print Friendly, PDF & Email