För en tid sedan nåddes världen av en fruktansvärd nyhet. Ett terrordåd riktat mot moskéer i Christchurch i Nya Zeeland lämnar efter sig 50 döda. Många fler skadade. Terrorattacken dominerade nyhetsflödet och blickarna riktades mot Nya Zeeland.

Världen är i chock. Samtidigt som chocken lägger sig förstår vi att detta var väntat. I takt med en växande högerextrem rörelse som får fäste i Europa och västvärlden, och en stegrande islamofobi, går vi mot farliga tider.

Terrorattacken i Christchurch, liksom attackerna i Pittsburgh och Manchester, visar hur farlig extremism är där en enskild person kan orsaka en enorm skada och död.

Annons:
Annons:

Allt eftersom extremism frodas i olika former vare sig den är vänster, höger eller religiöst motiverad måste samtidigt försvaret av demokratin trappas upp. När vi talar om terrorismens konsekvenser, behöver vi också tala om dess motkraft.

Extremism utgör ett hot mot vårt demokratiska samhälle och vår värdegemenskap. Den har i syfte att åsamka så mycket skada och rädsla som möjligt. Just därför behöver vi stå enade mot extremismen och visa att den inte kan splittra ett frihetligt samhälle, byggt på samexistens, öppenhet och tolerans. Ett samhälle där människor från skilda livsåskådningar och tillhörighet lever sida vid sida genom en ömsesidig respekt sinsemellan.

Låter vi terrorn gå obemärkt förbi går vi terrorismens ärende.

Med anledning av detta får vi inte glömma att det finns en starkare kraft som förenar människor när tragiska händelser inträffar. Och den kraften behöver hållas vid liv, ständigt och alltid. Inte bara i nära anslutning till ett tragiskt terrordåd utan alla andra dagar också.

Ett tydligt ställningstagande om alla människors lika värde och rätt att verka och leva i frihet. Att hålla fast vid värderingar om respekt och tolerans för varandras olikheter. Uppmärksamma att hat och trångsynthet leder till splittring och ett samhälle i gungning.

Nya Zeelands gensvar på terrorattacken har varit enormt. Bilder från landet har spridits över hela världen. Tusentals människor som tillsammans står enade mot det terrorismen vill splittra.

Kvinnor i Nya Zeeland, som i solidaritet med muslimska kvinnor bär slöja för att visa sitt stöd. En premiärminister som möter det muslimska samfundet och betonar att alla medborgare är ett.  En beslutsamhet om ett starkt vi, bortom ”vi och dem”- tänkandet.

Gensvaret efter terrorn i Christchurch visar att i svåra tider förblir mänskligheten starkare. Låt oss dra lärdom av detta. Och fortsätta hålla kampen uppe för alla människors lika värde. Ett arbete som ständigt bör ske i skolan och i samhällets skilda institutioner. En politik som främjar lika rättigheter och betonar vikten av att alla medborgare utgör en vital del av det samhälle de verkar i.

 Tillsammans, oavsett religionstillhörighet, ursprung  eller färg, förena oss mot extremism och de mörka krafter som med sin destruktivitet hotar vårt demokratiska samhälle.

Det vinner vi alla på.

Esra Al-Haddad, fil.kand i statsvetenskap

 

Print Friendly, PDF & Email