Sedan många år har det rått stort missnöje med situationen kring Kista busstorg, där det ligger under T-banestationen. Platsens utformning har varit och är fortsatt ogästvänlig och känns mycket otrygg.

Det är en plats som mest präglas av betong och mörker. Det finns ingen växtlighet där, och det förklaras sannolikt av att det inte finns några växter som skulle klara av bristen på ljus. Det gör inte heller vi människor som tvingas stå där vid olika årstider och olika tider på dygnet. Det finns heller ingen verksamhet vid torget som skulle kunna locka kunder, varför platsen är helt öde förutom de som måste stå där i väntan på bussar.

I vår stadsdel är det Kista som drar flest besökare till området. Här finns en stor mängd arbetsplatser med lika många arbetande som stadsdelsområdets alla boende. Dessutom är Kista Galleria vår utan jämförelse största butiks- och restaurangsamling. Här finns också biograf och bibliotek. Att då ha ett busstorg som mest är skrämmande och ogästvänligt är närmast en stor skam.

Annons:

Även trafiksituationen runt torget är mycket rörig med en blandning av många bussar, taxi, bilar och gående. Här saknas trygga övergångsställen för att komma från gatorna till busshållplatserna.

Att ha en plats som ser ut som Kista busstorg är en skam!

Att ha en plats för att ta emot alla besökare till området som ser ut som Kista busstorg är en skam! Här måste alla inblandade – Kista Galleria, Kista Science City och alla andra företag i arbetsplatsområdet, SL och andra bussföretag som angör busstorget, Region Stockholm samt Stockholms stad – ta sitt ansvar och omgående ta fram en plan för hur busstorget ska bli en plats som välkomnar besökare till Kista!

Elvir Kazinic (S), vice ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

 

Print Friendly, PDF & Email