Utförsäljningen av allmännyttan är moderaterna sätt att ge välbeställda lägre skatt, genom att sälja ut vår gemensamma egendom. De blågrönas politik i Stockholms stad, verkar enligt principen ”åt den som har skall varda givet”. 
Utförsäljningen kommer att drabba stora delar av Stockholms befolkning.

Allt fler stockholmare kommer slås ut från bostadsmarknaden, de redan stora problemen kommer att växa. Alla utan fast anställning, alla låginkomsttagare, alla arbetslösa, sjukskrivna,  frånskilda, pensionärer, ungdomar, alla som inte kan få banklån, riskerar i förlängningen bli utan fast bostad.
Bostadsbristen driver upp priserna. Utförsäljningen leder till en enorm omfördelning av kapital. Det system, som är grundorsaken till den ökande segregeringen i Stockholms stad, ska man nu ytterligare förstärka.
Man fortsätter en politik, som ökar skillnaderna och leder till att folk bor efter inkomst. De med lägst inkomst ska, om utförsäljningen fortsätter, inte kunna ha en fast bostad alls. 

Observera att det är förorterna med de lägsta medelinkomsterna, som ska säljas ut

Annons:
Annons:

Minns ni varför ”miljonprogrammen” byggdes? För att ge vanligt folk en modern bostad. 

Observera att det är förorterna med de lägsta medelinkomsterna, som ska säljas ut, de bostadsområden som röstar rött. Som av en händelse råkar det också vara de bostadsområden med högst andel invånare med ”utländsk bakgrund” .
Dessa bostadsområden ska säljas ut för att folk med högre inkomst, högre status, ska ta över även dessa bostadsområden.

Under större delen av 1900-talet hade vi en social bostadspolitik i Sverige, i Stockholm. Vi gick mot ett jämlikare samhälle, målsättningen var att bostaden skulle vara en social rättighet. Familjer med många barn och låga inkomster beviljades förtur.  I dag är många barn och låg inkomst ett hinder även för att få ett hyreskontrakt.

Ta ifrån de fattiga och ge till de rika

Sedan 1990-talet har våra politiker bedrivit en politik, som resulterat i ökande klyftor och bostadssegregation. Lär av historien, se på Södermalm, Sundbyberg, Solna, alla före detta arbetarklassområden, där befolkningen i stort sett bytts ut när hyresrätter förvandlats till bostadsrätter. 
Det är ett klasskrig, som det ”blågröna” styret med moderaterna i spetsen inlett. Ta ifrån de fattiga och ge till de rika. Spela ut folk mot varandra.

 Visst är det svårt att som privatperson, tacka nej till en gåva på flera , som när allmännyttan i innerstaden såldes ut! 
Stockholmsstad spelar ut invånarna mot varandra, underblåser motsättningar, de med låga inkomster ”sänker värdet” på bostadsrätten , folk med ”utländsk bakgrund sänker värdet”, ensamstående föräldrar ”sänker värdet”, barnfamiljer ”sänker värdet”!

 Så motas oönskad befolkning bort

Så motas oönskad befolkning bort från Stockholms stad, tills bristen på arbetskraft blir akut. (Men arbetskraft kan hämtas från Polen och Baltikum och bo i husvagnar.)

”Göra bostadskarriär”, inte bo för att ha ett hem, grannar, som man bygger upp sociala kontakter med, bygger ett samhälle tillsammans med, nej flytta runt, och använda bostaden som investeringsobjekt i ”karriärstegen”, göra affärer, sälja och köpa. Komma upp sig i ett hierarkiskt samhälle, där människovärdet är lika med pengar.
Sedan klagar man på ungdomar, som blir kriminella, för att de lockas av snabba pengar genom ”smarta affärer”. När hela samhället tycks ha ”snabba klipp” som enda målsättning. 
Och som grädde på moset får moderaterna i slutändan fler röster när befolkningen körs bort och byts ut.

Dine Malmsten, boende i Rinkeby
Print Friendly, PDF & Email