Murre Gondoy

Att flytta ungdomsgården Reactor till centrum och riva ner fastigheten är en enkel lögn för att täcka upp stadsdelsnämndens misslyckande i området.

Ett stort problem i Husby är uppfattningen att området är värre än vad det i verkligheten är. Husbys rykte må vara dåligt, men bilden av en otrygg plats förstärks ständigt i media. En negativ händelse som inträffar området rapporteras stort och destruktivt, samtidigt som liknande situationer i andra områden anses som “en olycklig händelse” och snabbt är bortglömda.

Rapporteringen kretsar kring allt som är fel: fallande betyg för elever i skolan, ökad brottslighet och nedskärningar i området. En konsekvens blir att människorna i området känner sig negativt inställda till sin egen hemort och får en känsla av hjälplöshet.

Annons:

Vi har länge haft eldsjälar i Husby som engagerat människor i området för att skapa ett mer levande, positivt och välkomnande Husby. De agerar som mentorer för oss andra och motiverar människor att bidra till en bättre förort. Dessa förebilder i området kräver dialog och konfronterar de ansvariga, men får sällan några svar. Grästopparna klubbar beslut som inte påverkar dem, utan att föra samtal med gräsrötterna.

Vår delaktighet ska prioriteras eftersom förändringar i området berör oss som bor här. Vi ska aldrig behöva känna att vi måste kräva dialog från de ansvariga, det borde vara en självklarhet. Våra tankar värdesätts lägre för att vi är maktlösa, så vår beskrivning av verkligheten och våra argument ifrågasätts alltid.

Vi känner oss marginaliserade och kämpar för att få samma möjligheter som alla andra. Vi måste uppmärksamma de dåliga beslut som tas offentligt och skämma ut dem som inte lyssnar eller tar hänsyn till våra åsikter.

Det behövs stora insatser för att göra fler medvetna om det som händer i området och bli engagerade i diskussionen. Ju fler personer som knackar på de ansvarigas dörrar desto svårare blir det för de ansvariga att ignorera oss. Det enda vi kan fira är det vi försöker att åstadkomma; förändringar för områdets bästa. Vi vet att en förändring är möjlig, men det krävs en ständig kamp.

Murre Gonday, Husby
Print Friendly, PDF & Email
Annons: