”Tydligt mål” för stadsdelen att stödja kvinnor

På torsdagen frågades Järva stadsdelsnämnd ut om Tensta centrum, föreningsbidragen och planerna på ett community center.

”Behöver liknande satsning i Rinkeby och Tensta”

Ett nytt medborgarförslag efterfrågar IOP för unga vuxna som varken arbetar eller studerar i Rinkeby och Tensta.

”Det är hemskt att höra att politiker vill riva moskéer”

Under Järva stadsdelsnämnds senaste möte klubbades bland annat Folkets Husbys nya IOP igenom, efter vissa reservationer.

Folkets Husby kan få nytt IOP

Ett nytt samverkansavtal mellan Folkets Husby och Järva stadsdelsnämnd är på förslag och behandlas nästa vecka.