Ett av medborgarförslagen, som stadsdelsnämnden avslog på torsdagskvällen, handlade om en verksamhet riktad till unga i Rinkeby som varken arbetar eller studerar.
– Ni leker med våra barn, sade en arg Mohamed Hagi Farah, som skickat in förslaget.

Frågan om en satsning för att nå unga mellan 16-29 år, som varken arbetar eller studera, gruppen brukar förkortas UVAS, har kommit upp vid minst två tidigare tillfällen. Både direktören och nämndens ordförande har då muntligen lovat att en sådan verksamhet skulle startas även i Rinkeby.

– Just nu har vi haft fredliga tider i Rinkeby, och vi tackar gud för det, men det är nu som vi måste leta rätt på de här ungdomarna, sade Hagi Farah.

Annons:
Annons:

Innan året är slut kommer vi att starta upp en verksamhet i Rinkeby

Svaren från ordföranden och stadsdelsdirektören var mångordiga, men svårbegripliga. Rashid Mohamed (V) sade flera gånger att de här unga ”är en prioriterad grupp av den här majoriteten”. Och Victoria Callenmark lovade en gång till att unga mellan 16 och 29 år ska erbjudas verksamhet i Rinkeby.

– Det står i vår verksamhetsplan, vi kommer att säkerställa det, vi har ett arbete som pågår för att hitta en lösning för Rinkeby nu, sade hon.

Om varför nämnden ändå avslog medborgarförslaget, som handlade om precis samma sak, sade hon:
– Vi säger inte nej till förslagets inriktning, men vi är inte klara här och nu. Innan året är slut kommer vi att starta upp en verksamhet i Rinkeby.

3000 ungdomar har sökt sommarjobb i år

Mötet på Tensta träff var välbesökt och det fanns flera frågor från medborgarna. När det gäller sommarjobb, så meddelades att alla 3000 ungdomar, som har sökt sommarjobb i år, ska få det.

Frågan om varför förvaltningen bara lyckats fylla en tredjedel av de 900 kolloplatser som tilldelats Järva, förklarade stadsdelsdirektören:
– Vi har haft informationsinsatser, och prova-på-verksamheter, men gör vi tillräckligt? Nej, vi måste fortsätta hitta nya former och vi har haft flera samtal med olika föreningar runt om på Järva för att se hur fler ska få en möjlighet att åka på kollo.

Vi är medborgare här i Sverige, och vi har rätt som alla andra att fira vår kultur

Flera i publiken ställde frågor om den eritreanska festivalens framtid.
– Vi är svenska eritreaner, medborgare här i Sverige, och vi har rätt att fira vår kultur och visa vår kultur. Vad ska ni göra för att se till att vi kan fortsätta ha vår festival här under säkra former, frågade en kvinna.

Ordförande Rashid Mohamed (V) frånsade sig allt ansvar och sade att ”nämnden inte har rådighet över detta, det är polisen som ger tillstånd och beslutet ligger inte hos oss”.

Ole-Jörgen Persson (M) sade precis som vid förra månadens sammanträde, att han ”kommer göra allt för att stoppa den där festivalen”, eftersom han anser att syftet med den är ”att stödja en diktatur”.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email