”Folkbildning är det mest demokratiska vi har”

På Sergels torg, och över hela landet, protesterade tusentals igår mot regeringens nedskärningar i folkhögskolan.

”Hellre säger jag upp mig än att ange papperslösa”

Människor från hela Stockholm samlades på Söder för att stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter.

Lokala röster emot angiveri

Tidöpartiernas förslag om anmälningsplikt väcker fortsatta protester. På söndag anordnas en demonstration emot förslaget.

”När kravallerna kommer, skyll inte på ungdomarna”

Vad betyder Tidöavtalet och hur kommer det att påverka oss, var frågan som diskuterades på Folkets Husby.

Tale och Lisa lovar att inte ange sina patienter

Tidöpartiernas förväntan på att vårdanställda ska ange papperslösa patienter möter motstånd.

Folkhögskolor räddar liv och ger framtidshopp

Två rektorer ser med viss oro på hur finansieringen för folkbildningen inte räknas upp i takt med ökade kostnader.

Jag vet hur det känns att gå hungrig

Isatou Aysha Jones skriver i sin krönika hur hon vägrar vara tyst när barn i Sverige tvingas gå hungriga.

Om regeringen, forskningen och rättssäkerheten

Är det inte dags att för regeringens företrädare att emigrera till Danmark, undrar Johan Davidsson i sin insändare.

Dags att bli svensk medborgare?

I och med Tidöavtalet kommer det bli svårare att söka svenskt medborgarskap i framtiden.

Så påverkas du av regeringens förslag

Visitationszoner, hemliga tvångsmedel och ny familjepolitik. Det är några av de förslag från regeringen och Sverigedemokraterna som kan påverka Järvaborna mer eller mindre direkt. Nyhetsbyrån Järva bad advokat Silas Aliki förklara tio punkter ur Tidöavtalet.