Påtagligt allvar på möte emot våldet

Upprättandet av kontaktlista, samtalsstöd och mer resurser till Läxhjälpen var några av förslagen på torsdagens krismöte.

Nu är stadsdelen Järva invigd

Samtidigt som den nya stadsdelen firades så invigdes två gångtunnlar som utsmyckats av sommarjobbande ungdomar.

Kul satsning på barn utan krav på aktieutdelning

Nu har räven och hönorna vid Husby gård målats om, precis där förskolebarn får lära sig att odla.

”Skulle önska att man har egen parkförvaltning”

Mycket skulle hinnas med på sista nämndmötet inför sammanläggningen, men en fråga fick ett oväntat snabbt besked.

Sista mötet i Rinkeby-Kistas stadsdelsnämnd

Mötet i Folkets Husby på torsdagskvällen var historiskt, men kändes mer som ett vanligt möte i juni.

Sommar på torget är tillbaka i Kista

Varje vardag resten av juni är det aktiviteter på Kista torg med korv eller hamburgare till lunch.

Nya korgar på Dalhagens BP

Den 4 maj skrev Nyhetsbyrån Järva om att basketplanen vid McDonalds Akalla verkade övergiven. Nu är nya korgar uppe.

Dags för de sista mötena i stadsdelsnämnderna

Den 1 juli 2023 slås Spånga-Tensta och Rinkeby-Kista samman till en stadsdelsnämnd med namnet Järva.

Husbybor skriver öppet brev till polisen

De boende känner att polisen och fastighetsbolagen inte gör någonting åt problemen med öppet missbruk och våld.

Abaal fest i Tensta träff

Den årliga Abaal festen för elever i årskurs 6 och 9 ägde rum i Tensta träff på fredagen. Elever mottog fina gåvor ur Finansborgarrådet Karin Wanngårds hand.