Stora salen i Rinkeby Folkets Hus var så gott som full när det utannonserade krismötet ägde rum på torsdagskvällen. På plats fanns förutom lokalbor representanter från bland annat civilsamhällesorganisationer, polisen, trossamfund, tjänstepersoner, lokalpolitiker och föräldragrupper.

Stämningen var allvarlig när Rinkeby Folkets Hus ordförande Carl Hamilton och verksamhetschef Fardosa Omar hälsade välkommen till krismötet som föranletts av den senaste tidens skottlossningar i närområdet. Deltagarnas tystnad talade samma samlade men beslutsamma språk.

Mötet kom under den omkring en och en halv timme som det varade att ledas av Hashim Mohamed Jama, på plats ”i egenskap av tvåbarnspappa”. Många i publiken önskade och fick komma till tals. Tankar och erfarenheter utifrån den senaste tidens händelser varvades och olika idéer på samverkan presenterades. Stödet på plats var även påtagligt från civila aktörer i andra delar av Stockholm.

Annons:

Till de mer konkreta förslagen som nämndes var att upprätta en lista med kontaktuppgifter dit man kan vända sig vid oro och/eller konkret hotbild, och en önskan att de lokala trossamfunden berör händelserna mer i sina samlingar och tar tydligare avstånd från våldet.

En uppmaning skickades även till de lokala bostadsbolagen och hyresgästföreningen att öppna upp kvarterslokaler tre kvällar i veckan de kommande tre månaderna fram till nyår. Helt enkelt för att skapa en gemensam mötesplats där den oro som råder kan bearbetas och för att främja lugnande aktiviteter i området. I samma anda efterfrågades stöd från stadsdelen i form av psykologer och socionomer på Familjehuset i Rinkeby under tre kvällar i veckan. Läxhjälpen, som också håller till i Folkets Hus, hälsade att de är beredda att skala upp sin verksamhet men efterfrågade mer resurser från ansvarig nämnd.

En lösning som presenterades för de närmaste veckorna var att Rinkeby Folkets Hus öppnar upp flera kvällar per vecka och där lokala föreningar kan turas om att ta ansvar. Lokala aktörer som är intresserade av att bidra kan höra av sig till verksamhetschef Fardosa Omar.

Print Friendly, PDF & Email