en kvinnlig och en manlig politiker tittar in i kameran från sina bord på nämndmöte
Bild: Kerstin Gustafsson Figueroa

Sista nämndmötet i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd drog på torsdagskvällen i gång något senare än utsatt tid. Dagordningen innehöll inte mindre än 38 punkter, däribland frågor om sociala insatser, förslag på ett nytt förvaltningshus och långköraren om centrumfastigheten i Akalla.

Allmänhetens frågestund inledde som vanligt det öppna sammanträdet som denna gång hölls i Folkets Husby. Mohamed Hagi Farah var på plats och begärde snabbt ordet:
– Jag vill tacka alla för de här åren, även de som inte kunde komma ikväll. Vi fortsätter tillsammans. Vill även nämna två saker. En är feriejobben för de unga och jag har frågat alla unga jag möter, de säger att de har erbjudits jobb, det är viktigt. Den andra saken är att vi nu har två-tre månader framför oss med sommaraktiviteter. Stadsdelen har fått tre miljoner, vad planerar ni att göra för dessa medel? En del SKA gå till lunch, men om inte ni vet hur ni ska ordna det finns det andra, till exempel föreningar, som kan göra mycket, sade han.

Annons:

Vi har även levererat 170 000 sommarkort för stadens ungdomar

– Ja, det är sista nämnden. Vi kämpar alla för våra områden och det ska vi fortsätta att göra. Vi har lovat 2 500 ungdomar sommarjobb. Vi har även levererat 170 000 sommarkort för stadens ungdomar, svarade nämndordförande Elvir Kazinic och lämnade sedan ordet till stadsdelsdirektör Victoria Callenmark.
– Grunden är de aktiviteter som finns här. När vi får extra medel dubblerar vi aktiviteterna. Det råder ett tydligt uppdrag att kunna erbjuda något ätbart i samband med de aktiviteter som vi ordnar, förklarade Victoria Callenmark.

man står upp med mick framför åhörare under nämndmöte
Mohamed Hagi Farah är en flitig frågeställare. Bild: Kerstin Gustafsson Figueroa

Kahin Ahmed fanns också på plats och läste upp sina frågor.
– I vårt område finns personer med funktionshinder och som blivit vräkta. Jag har haft kontakt med flera av dem. Vilka planer har ni så att det inte upprepas? Den andra frågan är, polisen har informerat att ungdomar är på väg hit efter att de släpps från anstalter – har ni några planer för dessa ungdomar?

Elvir Kazinic sade att de förstår den bekymmersamma situationen för de unga som släpps från fängelset och berättade att de har ungefär 60 personer som är inne i systemet kring avhopparverksamhet i området.

Det finns möjlighet att få hjälp i kontakt med myndigheter

Angående situationen för personer med funktionshinder och/eller psykisk ohälsa berättade Victoria Callenmark att de har olika typer av stöd, som bygger på frivilligbasis. Samt att det finns möjlighet att få hjälp i kontakt med myndigheter, genom ett så kallat personligt ombud. Hon försäkrade åhörarna om att de även har kontakt med hyresvärdarna i området kring enskilda personer när det finns risk för vräkning, att de försöker ingripa i god tid.

Precis som på flertalet nämndmöten sedan december fanns Jan-Erik Gustafsson från Akalla på plats för att lyfta det senaste om centrumfastigheten där Ica tidigare låg. Han uppdaterade om situationen att SBB, som äger fastigheten, fått ny VD efter att den kritiserade Ilija Batljan nu avgått. Jan-Erik föreslog att den och andra samhällsfastigheter ska tas tillbaka i offentlig regi, vilket flera S-företrädare på plats bemötte med försiktig optimism.

En punkt på dagordningen var förskolerapporten för Rinkeby-Kista. Där konstateras att senaste statistik visar en positiv trend i samtliga stadsdelar förutom i Rinkeby där inskrivningsgraden är fortsatt lägst och dessutom har minskat från 85,5 procent (2021) till 82,1 procent (2022).

Skulle önska att man har en egen parkförvaltning i den nya stadsdelen

Rinkebybon Dine Malmsten väckte frågan (med exempel från hur illa skövlingen av Hällbybacken gått till) om inte den nya förvaltningen kunde se till att det skapas en egen avdelning för parkskötsel.
– Det kom en dag en stor maskin som skövlade hela backen och som sedan lämnades full av kvistar och skräp. Flera klagade, då plockade man bort skräpet. Skulle önska att man har en egen parkförvaltning i den nya stadsdelen.

Victoria Callenmark informerade att de faktiskt har ett uppdrag att återta arbetet med parkskötsel inom det nya förvaltningsområdet.

Likt under föregående nämndmöte lyftes frågor om den oro som personer med missbruksproblematik anses bidra till i delar av Järva, men denna gång utifrån de rapporter som nått allmänheten från Husby de senaste veckorna.
– Vi har upplevt att de här personerna rör sig i Järva. Vi samverkar med olika myndigheter och vidtar ytterligare åtgärder. Vi möttes så sent som i dag för att problemen ska komma under kontroll, sade Victoria.

Under Rinkeby-Kistas sista nämndmöte någonsin fanns även punkter om exempelvis maj månads ekonomi, utredning om nytt förvaltningshus i Kämpingeskolan och svar på remiss från kommunstyrelsen om att göra Stockholm till pilotkommun för Cure Violence-metodiken med på föredragningslistan.

Här finns samtliga punkter på dagordningen.

David Johansson

man med ljust hår och glasögon sitter vid mixerbord
Lars Weidersjö bodde i Husby till 1986, i dag är han bosatt utanför Örebro. Han har varit ljudtekniker på nämndmöten i Järva mer än fyra år. ”Jag är lite förvånad över de öppna samtalen, för jag har själv jobbat som lokalpolitiker, det är en positiv sak här!” säger han när han reflekterar över den här tiden.
Print Friendly, PDF & Email
Annons: