Två sammansatta bilder från två olika möten om Akalla. Många människor med plakat.

Boföreningarna fortsätter sin kamp för Akalla centrum.
”Vi kommer inte acceptera att vänta på en dagligvarulösning till 2029 och en förslumning av Akalla”, skriver de i ett brev till stadsdelsnämnden samt Stadsbyggnads- och Exploateringsnämnden
.

Akallaborna har framfört sin kritik mot rivningen av centrumfastigheten i Akalla centrum, och stängningen av ICA-butiken som det innebär, flera gånger. Först vid ett välbesökt samråd i januari, sedan i en insändare och även vid Rinkeby-Kistas sammanträde i februari.

I den senaste skrivelsen, som skickats till samtliga ansvariga politiker och tjänstemän, skriver Brf Pargas, Brf Akallahöjden, Brf Porkala och Akalla samfällighetsförening:
”Till vår stora besvikelse röstade den rödgröna majoriteten, M och C, ja till Rinkeby-Kistas stadsdelsförvaltnings kortfattade och undermåliga tjänsteutlåtande, som innebär ett ja till detaljplaneförslaget.”

Annons:

De frågar vilket politiskt ansvar lokalpolitiker och stadshusets politiker i Stadsbyggnads- och Exploateringsnämnden tar för Akalla centrumfastighet och dagligvaruförsörjningen. Och de har inga planer på att ge upp.
– Nej, vi kommer att följa den här processen och vi förväntar oss svar från politikerna på våra skrivelser, säger Jan-Erik Gustafsson, en av de aktiva i Akalla.

Vi har uppmanat SBB att lösa det här

Anders Österberg, S, är ordförande i exploateringsnämnden och bor själv i Akalla. Han är självkritisk och tycker inte att de ansvariga politikerna har nått tillräckligt långt i sina ansträngningar för området.
– Men vi har haft möte med SBB och påtalat behovet av en dagligvarubutik i Akalla. Jag vet vikten av att det finns en affär och ett levande centrum. Vi har uppmanat SBB att lösa det här.

Men ska politikerna be fastighetsbolaget att lösa problemet? Kan ni inte kräva det?

– Det är SBB som äger tomträtten, konstaterar Anders Österberg, och fortsätter:

– Vi kollar också om det finns någon som vill driva en temporär lösning i centrum under byggtiden. ICA har första tillträdelserätt till butikslokalen i den nya fastigheten, och jag tycker att ICA har ett ansvar här. De har tjänat mycket pengar i många år i Akalla och de bör vara med och ta ansvar när det gäller en tillfällig lösning i centrum.

Kerstin Gustafsson Figueroa

Print Friendly, PDF & Email
Annons: