Möten i stadsdelsnämnderna imorgon

I morgon, torsdag, har båda stadsdelsnämnderna i Järva sina sista sammanträden före valet. Spånga Tensta i Gullingeskolans matsal och Rinkeby-Kista i Folkets Husby.

Full fart på Kista torg

Varje vardag fram till 1 juli finns det roliga aktiviteter för barn och ungdomar på Kista Torg. Arrangörer är bland andra Svenska kyrkan, Kista SC och Kista träff. – Det är väldigt roligt att vi är flera som arbetar tillsammans. Civilsamhället här är starkt, men kan bli ännu starkare, säger Gunilla Moshi från Svenska kyrkan.

Nu är det klart vilka som tar över Tensta träff

Det är Rädda Barnen och Folkets Hus och Parker, som ska dra igång verksamheten i Tensta träff. Det stod klart när de tillsammans med Spånga-Tensta stadsdelsnämnd och fastighetsbolaget Hemsö AB skrev under en gemensam avsiktsförklaring.

En uppskattad kurs om hur trauma påverkar barn och unga

Den här veckan hölls sista omgången i kursen TMO, trauma medveten omsorg, som stadsdelsförvaltningen anordnat i Tensta i samarbete med Rädda Barnen. – Det har varit så bra. Den här kursen hjälpte mig mycket, sade Sarah Bargadle, en av deltagarna.

Diabetes på dagordningen på Folkets Husby

Många föräldrar och barn hade samlats när det var en föreläsning om diabetes på Folkets Husby i veckan. – Vi är här för att sprida kunskap främst om diabetes typ 2, sade Helena Kolvik, generalsekreterare för Stiftelsen BEAT Diabetes.

Stora skillnader i barnfattigdom i staden

Rädda Barnens årliga rapport visar att barnfattigdomen minskat något i Järva. Men fortfarande är antalet utsatta barn större i Rinkeby-Kista jämfört med andra delar av Stockholm.

Föreningslivet diskuterades när Järva röstar drog igång

Hur mår Järvas föreningsliv? Det var ämnet för första paneldebatten under eventet Järva röstar, som ägde rum under lördagen i Folkets Husby. – Föreningslivet mår som människorna mår, konstaterade Ari Karim, representant för föreningen Ort till Ort.

Rädda Barnens sommarbuss har plats för flera barn

Klockan 9 på morgonen samlas 16 barn i åldrarna 10-12 år vid Husbygårdsskolan där Rädda Barnens sommarbuss väntar. Varje dag åker de på heldagsutflykt. – Vi fortsätter nästa vecka och det finns plats för flera barn, säger Sakariya Hirsi, som är ansvarig för Rädda Barnens sommarverksamhet i Rinkeby-Kista.

Så här kan du stötta barn efter svåra händelser

Vid allvarliga händelser i samhället drabbas barn både direkt och indirekt. Vid skjutningarna i Järva senast drabbas inte bara de barn som varit i direkt närhet och hört, sett eller på andra sätt upplevt skjutningarna. Även de barn som inte varit på plats upplever effekterna av händelsen – genom samtal i skolan bland klasskompisar och genom ökad rädsla och otrygghet hos viktiga vuxna. Samtidigt vet vi att det går att mildra effekterna av hur barn drabbas, genom att vi som samhälle och viktiga vuxna är rustade för att möta barnen med trygghet, lugn och omsorg. Det finns vissa faktorer som enligt forskning och beprövad erfarenhet fungerar för att underlätta återhämtning och stärka motståndskraft mot att utveckla psykisk ohälsa efter allvarliga påfrestningar. Att finnas tillhands för barn efter svåra händelser är inget som kräver omfattande utbildning – att bidra med tid, engagemang och lugn räcker långt! 1. Lugna Det första och viktigaste steget är att se till att situationen runtomkring barnet är lugn. Gör vad du kan för att skapa en lugn och trygg situation. Som förälder eller annan viktig vuxen är du barnets trygghet – försök därför att själv hålla dig lugn. Vid långvariga konflikter kan de allvarliga händelserna vara…

Husbyrådets arbete går in i en ny fas – vill engagera flera

Husbyrådet vill bli husbybornas parlament, ett forum för att kunna påverka området de bor i. – Vi vill hitta nya vägar till inflytande och delaktighet. De vägar som finns idag räcker inte till, säger Atusa Rezai från Folkets Husby.